ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πλέον δεν μιλάμε για προσφυγικές ροές αλλά για μεταναστευτικές ροές που εντάσσονται σε έναν σχεδιασμό της Τουρκίας

Οι διαστάσεις που προσλαμβάνει το μεταναστευτικό πρόβλημα στην Κύπρο είναι σίγουρα σοβαρές. Οι υπηρεσίες του κράτους θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους στα σημεία εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Πλέον δεν μιλάμε για προσφυγικές ροές αλλά για μεταναστευτικές ροές που εντάσσονται σε έναν σχεδιασμό της Τουρκίας, καθώς οι πλείστες έρχονται δια μέσου κατεχομένων, για αλλαγή του δημογραφικού χαρακτήρα και στις ελεύθερες περιοχές. Ταυτόχρονα οι προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για επιμερισμό αυτών των μεταναστών σε άλλα κράτη της ΕΕ πρέπει να γίνουν πιο επιτακτικές.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 20 Νοεμβρίου 2019

You may also like