ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Περί άλλων τυρβάζουν για τις σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων λόγω λανθασμένης εφαρμογής ΓΕΣΥ

Για πρώτη φορά στα χρονικά της Κ.Δ. παρατηρείται συστηματική έλλειψη φαρμακευτικών σκευασμάτων σε χρόνο και σε ποσότητα όπως παρατηρείται σήμερα.

Ως Κ.Σ.ΕΔΕΚ θέλουμε να τονίσουμε πως αυτό το σκηνικό είναι αποτέλεσμα της μη έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες , της κακοδιαχείρισης και σπατάλης αλλά και της έλλειψης σεβασμού προς τους ασθενείς και τους φορολογούμενους πολίτες,

Οι ελλείψεις αυτές θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του ασθενούς. Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι οι αρμόδιοι φορείς αντί να επικεντρωθούν στην επίλυση των σοβαρών αυτών προβλημάτων  από τον λανθασμένο τρόπο εφαρμογής του ΓΕΣΥ περί άλλων τυρβάζουν.

 

Λευκωσία, 2 Οκτωβρίου 2019

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

You may also like