ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πάγιο αίτημα της ΕΔΕΚ η δημιουργία τάξεων υποδοχής για τους αλλόγλωσσους μαθητές για εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας ώστε να έχουν όλα τα παιδιά ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση

Χαιρετίζουμε την διήμερη επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θα διεξαγάγει μελέτη ώστε να καταθέσει εισηγήσεις για την ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.

Η απόφαση αυτή είναι προς την ορθή κατεύθυνση και συνάδει πλήρως με το πάγιο αίτημα της ΕΔΕΚ για δημιουργία τάξεων υποδοχής για τους αλλόγλωσσους μαθητές για εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας ώστε να έχουν όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως εθνοτικής και θρησκευτικής προέλευσης, ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 27 Μαρτίου 2019

You may also like