ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οι προκλητικές ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος πρέπει να απαντηθούν με σειρά στοχευμένων πολιτικών και οικονομικών μέτρων

Όσον οι προκλητικές ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος (βλ. περίπτωση Αμμοχώστου, Στροβίλια, Δένεια, κ.ά. ) παραμένουν αναπάντητες, τόσο η προκλητικότητα θα αυξάνει γιατί ακριβώς η Κυπριακή Δημοκρατία πιστώνεται με αδυναμία αντιμετώπισης.

Γι’ αυτό και θα πρέπει από την πλευρά του Προέδρου και της κυβέρνησης, στο πλαίσιο ενός σωστού σχεδιασμού, οι προκλήσεις αυτές να απαντηθούν με σειρά στοχευμένων μέτρων, πολιτικών και οικονομικών. Από την πλευρά της ΕΔΕΚ στο παρελθόν εισηγηθήκαμε σειρά τέτοιων μέτρων τα οποία μπορούν να ληφθούν χωρίς κατ’ ανάγκη τα μέτρα αυτά να παρεμποδίζουν, με οποιοδήποτε τρόπο, την επανάληψη του διαλόγου. Επανάληψη διαλόγου που να εδράζεται σε σωστή βάση για την επίλυση του κυπριακού, με κατά προτεραιότητα συζήτηση της διεθνούς πτυχής, στο πλαίσιο μιας διεθνούς διάσκεψης όπως ορίζει και η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 26 Ιουλίου 2019

You may also like