ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Να τερματιστούν οι ψευδαισθήσεις όσων πιστώνουν την Τουρκία με καλή θέληση και θεωρούν αποτελεσματική την υποχωρητική πολιτική

Η συνέχιση των τουρκικών προκλήσεων επιβεβαιώνει την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος και διαλύει τις ψευδαισθήσεις όσων επανειλημμένως πιστώνουν την Τουρκία με καλή προαίρεση και θέληση για δίκαιη επίλυση του κυπριακού, θεωρώντας πως η πολιτική των υποχωρήσεων μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα.

Η ΕΔΕΚ επαναλαμβάνει πως παρά την πολιτική σημασία που έχει η φραστική στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας από την ΕΕ, αυτή δεν αρκεί για να αναχαιτιστεί η τουρκική πολιτική. Η διαμόρφωση μίας πανεθνικής πολιτικής Ελλάδας και Κύπρου μέσα από συγκεκριμένες δράσεις σε πολιτικό επίπεδο εντός της ΕΕ και του ΟΗΕ, η θετική ολοκλήρωση του ενεργειακού μας προγράμματος και η υλοποίηση του αγωγού East Med καθώς και η αναβάθμιση της αποτρεπτικής στρατιωτικής μας ισχύος αναμφισβήτητα αναβαθμίσει τη γεωστρατηγική μας θέση και ενισχύει τη διαπραγματευτική μας ισχύ.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 18 Δεκεμβρίου 2019

You may also like