ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Να γίνει σεβαστό το πόρισμα για τον Συνεργατισμό

Ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης

Εδώ και πενταετίες η ΕΔΕΚ αγωνιζόταν για τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση του Συνεργατισμού. Όλες όμως οι προσπάθειες που κάναμε προσέκρουαν στις σκοπιμότητες και στα συμφέροντα αυτών που είχαν την ευθύνη της διαχείρισής του τόσο πριν όσο και μετά το 2013.

Επαναλαμβάνουμε πως ευθύνες για την κατάρρευση του Συνεργατισμού εντοπίζονται, και με βάση το πόρισμα, στην κακοδιαχείριση, στις κομματικές παρεμβάσεις, στην πρόσληψη ημετέρων, στην αναξιοκρατία, στην παραχώρηση δανείων με ευνοϊκούς όρους και στην διαγραφή δανείων σε ημέτερα πρόσωπα. Είναι για αυτό το λόγο που ζητάμε να γίνει σεβαστό το πόρισμα για το Σκάνδαλο του Συνεργατισμού και να γίνουν όλες οι δέουσες διαδικασίες ώστε όσοι έχουν ποινικές ευθύνες, τόσο για την περίοδο πριν όσο και για την περίοδο μετά το 2013, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Ταυτόχρονα είναι επιβεβλημένη η δημοσιοποίηση των ονομάτων των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων που είχαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ή έτυχαν διαγραφής δανείων ή πήραν δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Την ίδια στιγμή, επιβεβλημένη είναι και η δημοσιοποίηση της κομματικής παράταξης στην οποία ανήκουν τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν ποινικές ευθύνες (τόσο για την περίοδο πριν όσο και μετά το 2013).

Όσον αφορά τις πολιτικές ευθύνες η θέση της ΕΔΕΚ είναι σαφέστατη. Οι πολιτικές ευθύνες πρέπει να αναλαμβάνονται από αυτούς που είχαν την πολιτική ευθύνη διαχείρισης του Συνεργατισμού. Όπως φαίνεται όμως αυτοί δεν έχουν διάθεση να τις αναλάβουν. Σε αυτή την περίπτωση, τότε, οι πολιτικές ευθύνες θα πρέπει να αποδοθούν από τους πολίτες με τη ψήφο τους.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 15 Μαρτίου 2019

You may also like