ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Να επιλυθούν άμεσα τα προβλήματα στο ΓεΣΥ για να μπορέσουμε να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου περίθαλψη στους πολίτες

Πεντέμισι μήνες μετά την έναρξη της εφαρμογής του ΓΕΣΥ το ερώτημα που τίθεται είναι με τα μέχρι σήμερα δεδομένα που υπάρχουν εάν ο δημόσιος τομέας  μπορεί να εκπληρώσει με επάρκεια τις όποιες ευθύνες έχει αναλάβει. Οι ανησυχίες είναι ακόμη μεγαλύτερες δεδομένου ότι πολύ σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία της εισαγωγής της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης στη δευτεροβάθμια. Με την κατάσταση που επικρατεί  σήμερα στα δημόσια νοσηλευτήρια, ο κίνδυνος ουσιαστικά πλήρους αδυναμίας εκπλήρωσης αυτών των υποχρεώσεων να γίνεται ακόμη μεγαλύτερος.

Ο λόγος που παρατηρούνται αυτά τα προβλήματα στο δημόσιο τομέα είναι γιατί ακριβώς αυτοί που ανέλαβαν την ευθύνη να εφαρμόσουν το ΓΕΣΥ δεν τήρησαν τη νομοθεσία η οποία ψηφίστηκε, που προϋπόθετε ότι πριν από την έναρξη εφαρμογής του ΓΕΣΥ θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί σε θετικό επίπεδο η διοικητική και οικονομική αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων και όχι να ξεκινήσει με την εφαρμογή και να ολοκληρωθεί σε πέντε χρόνια.

Εδώ ακριβώς ελέγχεται και ο διορισμός του κ. Νίκολσον, και όχι μόνο, στον ΟΚΥΠΥ όπου για 14 ολόκληρους μήνες, από τον Δεκέμβριο του 2017 μέχρι τον Μάρτιο του 2019, η μόνη δραστηριότητα η οποία υπήρχε, παρά τα λεφτά που χορηγήθηκαν από το κράτος ήταν ο διορισμός δώδεκα διευθυντικών στελεχών. Αντιλαμβάνεστε ότι με τέτοιους ρυθμούς είναι προφανές ότι τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στον δημόσιο τομέα με υποστελέχωση τμημάτων, με  κίνδυνο αναστολής της λειτουργίας διαφόρων τμημάτων, με την έλλειψη του ιατρικού εξοπλισμού, των αναλώσιμών και γενικά την κατάσταση που επικρατεί.

Την ίδια στιγμή μας ανησυχεί το γεγονός ότι σήμερα ο Υπουργός δεν μπορούσε να δώσει απάντηση σε ορισμένα ερωτήματα που θέσαμε όπως για παράδειγμα:

  • Ποια είναι τα ελλείματα λόγω της αδυναμίας των δημοσίων νοσηλευτηρίων να κοστολογήσουν τις υπηρεσίες που έχουν προσφέρει στους ασθενείς στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ για να μπορούν αυτά τα λεφτά να τα διεκδικήσουν από τον ΟΑΥ
  • Το γεγονός ότι δεν μπορούσε να μας απαντήσει ποιος είναι ο αριθμός των ιατρών που έχει εγκαταλείψει τον δημόσιο τομέα τα τελευταία δυο χρόνια.

Ζητήματα τα οποία θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά. Επιπρόσθετα, πρέπει να τονίσω ότι δεν πήραμε απάντηση στο καίριο ερώτημα που θέσαμε. Για το γεγονός ότι ο ίδιος ο Υπουργός τον περασμένο Απρίλιο σε συγκεκριμένο συνέδριο που είχε γίνει με αφορμή την αναθεώρηση του τομέα της δημόσιας υγείας στην Κύπρο, ότι δημιουργούνται συγκεκριμένες ευκαιρίες για ξένες επενδύσεις, κυρίως στον τομέα του ασφαλιστικού συστήματος αλλά και στον τομέα της αυτονόμησης των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Και εδώ είναι ακριβώς ζητήματα που πρέπει με τρόπο ξεκάθαρο να γνωρίζουμε τι προθέσεις υπάρχουν γιατί οφείλουμε  να ομολογήσουμε ότι οι ανησυχίες μας είναι μεγάλες. 

Από την ώρα που αντιλαμβανόμαστε ότι ο δημόσιος τομέας αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, την ίδια στιγμή προκαλούμε ότι αυτό αποτελεί και τομέα που θα μπορεί να υπάρχουν ξένες επενδύσεις, αντιλαμβάνεστε ότι οι ανησυχίες πολλαπλασιάζονται. Και είναι ακριβώς αυτός ο λόγος που τέθηκαν τα συγκεκριμένα ερωτήματα, αλλά δεν πήραμε απαντήσεις αξιόπιστες.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση και όλοι όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται για μια σωστή εφαρμογή του ΓΕΣΥ και κυρίως για να μπορέσουν άμεσα να επιλυθούν τα προβλήματα και να μπορέσουμε να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου περίθαλψη στους πολίτες ότι θα λάβουν έγκαιρα και γρήγορα μέτρα διόρθωσης αυτών των προβλημάτων προτού να είναι αργά.

Επειδή υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει σχέση και με τα θέματα του καρκίνου, και του μαστού και του τραχήλου, θα πρέπει να τονίσουμε ότι από την ιατρική πλευρά θα πρέπει να εφαρμοστούν με ακρίβεια τα εθνικά πρωτόκολλα τα οποία σήμερα υπάρχουν όσον αφορά τις εξετάσεις για σκοπούς πρόληψης. Όμως την ίδια στιγμή, και εδώ είναι η μεγάλη μας ανησυχία, ότι δυστυχώς τα προβλήματα που παρουσιάζονται σήμερα κυρίως στον δημόσιο τομέα της υγείας και  η αδυναμία γρήγορης και έγκαιρης εξυπηρέτησης των περιστατικών, σε πάρα πολλές περιπτώσεις τίθενται διάφοροι κίνδυνοι όπως για παράδειγμα η κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά.

Υπάρχουν περιπτώσεις που θα πρέπει αυτές οι εξετάσεις να επαναλαμβάνονται στους έξι, στους οκτώ ή στους δώδεκα μήνες και δεν θα πρέπει να περιμένουμε πότε είναι το πρωτόκολλο που καθορίζει ως χρόνο επανεξέτασης. Ακόμα, θα πρέπει μέσα από τα αποτελέσματα των μελετών που πρέπει να έχουμε, και από ό,τι φαίνεται  δυστυχώς δεν τα έχουμε, να μπορούμε να καθορίσουμε εάν και με τους ρυθμούς αύξησης των περιστατικών χρειάζεται η συντόμευση και η αλλαγή αυτών των πρωτοκόλλων για να μπορούμε να ανταποκριθούμε με τη μεγαλύτερη δυνατή επάρκεια στις ανάγκες που σήμερα υπάρχουν.

Δυστυχώς, επειδή ο καρκίνος πια, και λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ηλικίας αλλά και  λόγω άλλων σημαντικών αλλαγών που συμβαίνουν, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται προληπτικά γι’ αυτό και θα πρέπει άμεσα το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει στην αξιοποίηση επιστημονικών γνώσεων με την εμπλοκή εμπειρογνωμόνων σε όλους αυτούς τους τομείς των καρκινωμάτων που σήμερα δημιουργούν τεράστια προβλήματα στον πληθυσμό, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει γρήγορη διαχείριση και άμεση προσφορά θεραπείας στους πάσχοντες για πρόληψη των επιπλοκών και του κινδύνου που τίθεται για την ζωή αυτών των ατόμων. 

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 18 Νοεμβρίου 2019

You may also like