ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Με την διαπίστωση των παρατυπιών στα διαβατήρια έπρεπε να γίνει και έρευνα για τις τεχνοκρατικές ή πολιτικές ευθύνες ώστε αυτές να αποδοθούν

Παρά το γεγονός ότι τα μέτρα που εξήγγειλε το Υπουργικό Συμβούλιο κινούνται προς της σωστή κατεύθυνση, διαπίστωσή μας είναι πως όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα και κύρια σε μια περίοδο κρίσιμων εξελίξεων στο κυπριακό, με την κυπριακή οικονομία να μην έχει σταθεροποιηθεί αλλά και να ελλοχεύουν κίνδυνοι για την προοπτική της, το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο.

Αποτέλεσμα όλων αυτών να δημιουργούνται ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα όπως:

  • Από την ώρα που διαπιστώθηκε ότι ενδεχομένως δοθήκαν παράτυπα διαβατήρια σε υπηκόους τρίτων χωρών, θα έπρεπε προηγουμένως να γίνει μια προσεκτική και σε βάθος ερεύνα, να επιβεβαιωθούν τα γεγονότα και να αποφανθεί η έρευνα εάν υπήρξαν τεχνοκρατικές ή πολιτικές ευθύνες για να αποδοθούν.
  • Θα έπρεπε η διαχείριση αυτών των ζητημάτων να γίνει πολύ προσεκτικά για να περιοριστούν όσο το δυνατόν οι επιπτώσεις που ενδεχομένων θα προκύψουν από αυτή την εξέλιξη.

Η κίνηση του Υπουργικού Συμβουλίου για αποστέρηση διαβατήριων στην ουσία αποτελεί και έμμεση παραδοχή μη τήρησης της νομοθεσίας όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα.

Η έκκληση μας είναι από εδώ και πέρα με γνώμονα την οικονομία και το κυπριακό, οι χειρισμοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 7 Νοεμβρίου 2019

You may also like