ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η υιοθέτηση ΜΟΕ θα πρέπει να κινείται παράλληλα και σε συνάρτηση με την πρόοδο για λύση του Κυπριακού

ΕΔΕΚ ΓΡΟΘΙΑ

Η διολίσθηση προς συνεχόμενα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) τα οποία είναι ευνοϊκά για το κατοχικό καθεστώς, οδηγούν σε άμεση ή έμμεση μορφή αναβάθμισής του και την ίδια στιγμή κινούνται προς την κατεύθυνση του οράματος του Ντενκτάς για τη δημιουργία «δυο κρατών» τα οποία να βρίσκονται το ένα πλάι στο άλλο και να συνεργάζονται ειρηνικά.

Κατά την άποψή μας η υιοθέτηση ΜΟΕ θα πρέπει να κινείται παράλληλα και σε συνάρτηση με την πρόοδο για λύση του Κυπριακού.

Την ώρα που η Τουρκία και το κατοχικό καθεστώς επιδεικνύουν αδιαλλαξία, κωλυσιεργία και επιδιώκουν την κατοχύρωση προσθετών κεκτημένων στη μορφή της λύσης, η πλευρά μας είναι αδιανόητο να συναινεί σε ΜΟΕ τα οποία εκφυλίζουν την ουσία του κυπριακού ως θέματος εισβολής, συνεχιζόμενης κατοχής και εθνοκάθαρσης

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 27 Φεβρουαρίου 2019