ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η πρόταση της ΕΔΕΚ που θα εξασφάλιζε την επιβίωση του Συνεργατισμού και την προστασία των πολιτών από τον κίνδυνο εκποίησης της περιουσίας τους

Χθες ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Manfred Bergmann δήλωσε πως θα μπορούσαν να ληφθούν διαφορετικές αποφάσεις για στον Συνεργατισμό. Θυμίζουμε πως ήδη από το 2013 ο νυν Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, κατέθεσε πρόταση η οποία θα εξασφάλιζε:

  • την επιβίωση του Συνεργατισμού κάτω από έναν ισχυρό εποπτικό έλεγχο,
  • την απαλλαγή της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας σε μεγάλο βαθμό από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και έτσι θα χρειαζόταν μικρότερο ποσό για ανακεφαλαιοποίηση,
  • την διευκόλυνση των πολιτών στη διαχείριση των δανείων τους και τη μεγαλύτερη προστασία 3-3,5 χιλιάδων οικογενειών από τον κίνδυνο εκποίησης της περιουσίας τους.

Θυμίζουμε πως η πρόταση του Μαρίνου Σιζόπουλου προνοούσε: το 1,5 δισ. ευρώ αντί να δοθεί για κρατικοποίηση του Συνεργατισμού να δινόταν για να αγοράσει το κράτος αντίστοιχης αξίας μη εξυπηρετούμενα δάνεια (αντιστοιχούσαν τότε σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια αξίας 3-3.5 δισ. ευρώ) τα οποία θα παραχωρούσε στον Οργανισμό Ανάπτυξης Γης να τα διαχειρισθεί με κοινωνικά κριτήρια και κοινωνική ευαισθησία προς όφελος των πολιτών. Τα έσοδα που θα προέρχονταν από τη διαχείριση θα αξιοποιούνταν για την αγορά πρόσθετων μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις τράπεζες.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 3 Απριλίου 2019

You may also like