ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΕΔΕΚ δίπλα στον πολίτη απέναντι στις αυθαιρεσίες των Τραπεζών

Η αναπομπή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της πρότασης νόμου της ΕΔΕΚ που προνοούσε την αναστολή εκποιήσεων των περιπτώσεων που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο «Εστία» δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά.

Είναι γνωστό ότι ο Υπουργός Οικονομικών είχε δημόσια δηλώσει ότι δεν θα πραγματοποιούνταν εκποιήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Η πρόταση της ΕΔΕΚ απλώς κατοχύρωνε και νομοθετικά τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ούτως ώστε να μην επιτραπεί ενδεχομένως οποιαδήποτε τραπεζική αυθαιρεσία.

Γιατί λοιπόν ο Πρόεδρος αναπέμπει τη συγκεκριμένη πρόταση; Μήπως η τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών ήταν απλά διακηρυκτική, προς ικανοποίηση της φοβίας των δανειοληπτών, αλλά οι τράπεζες, χωρίς να δεσμεύονται από την πρόταση του Υπουργού, θα προχωρούσαν σε εκποιήσεις;

Εκτιμούμε ότι αυτή η ενέργεια δεν προστατεύει τους πολίτες και δίνει πρόσθετα όπλα στις τράπεζες να λειτουργούν, εάν και εφόσον το επιθυμούν, αυθαίρετα, αξιοποιώντας κενά και αδυναμίες της νομοθεσίας.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 19 Ιουλίου 2019

You may also like