ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου προστασίας των πολιτών από εκποίηση της περιουσίας τους

Είναι εμφανές πια ότι το σχέδιο ΕΣΤΙΑ αν δεν έχει πλήρως αποτύχει, φαίνεται πως δεν εξυπηρετεί στο βαθμό που θα έπρεπε τους δικαιούχους πολίτες. Ως εκ τούτου η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να προχωρήσει στην διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου προστασίας των πολιτών από εκποίηση της περιουσίας τους κατά τρόπο δίκαιο και αντικειμενικό σε αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη και έχουν πραγματικά πληγεί από την οικονομική κρίση του 2012-13.

Την ίδια στιγμή θα πρέπει κυβέρνηση και πολιτικά κόμματα να συνειδητοποιήσουν ότι με τη στάση και τις ενέργειές του δεν μπορούν να προστατεύουν την αυθαιρεσία των τραπεζιτών σε βάρος των πολιτών. Με αυτή την ευκαιρία θυμίζουμε τις προτάσεις της ΕΔΕΚ οι οποίες διασφάλιζαν την τραπεζική λειτουργία και την ίδια στιγμή προστάτευαν τους πολίτες:

  1. Αντί για κρατικοποίηση του Συνεργατισμού η κυβέρνηση να αγόραζε 3,5 δις μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) των πολιτών.
  2. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου να είναι αυτή που είναι στην αρχική συμφωνία παραχώρησης των δανείων.
  3. Να δίνεται στον δανειολήπτη η δυνατότητα να αγοράσει το δάνειό του του σε τιμή μεγαλύτερη από αυτή που τελικά πωλείται στις εταιρείες διαχείρισης ΜΕΔ.
  4. Σε περίπτωση προσφυγής σε ένδικα μέσα να αναστέλλεται η διαδικασία εκποίησης μέχρι την τελική απόφαση του δικαστηρίου.
  5. Σε περίπτωση προσφυγής στους εγγυητές να γίνεται ισόποσος επιμερισμός του οφειλόμενου ποσού.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις κάλυπταν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας των πολιτών από τραπεζικές αυθαιρεσίες, διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης των δανείων, δραστική μείωσης των ΜΕΔ με ότι αυτό συνεπάγεται και κατοχύρωση του αναφαίρετου δικαιώματος των πολιτών για προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 31 Δεκεμβρίου 2019

You may also like

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΗΜΑΙΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ