ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΕΔΕΚ βρισκόταν και σήμερα δίπλα στο Κίνημα κατά των Εκποιήσεων συμβάλλοντας και εμπράκτως στην αποτροπή της εκποίησης κατοικίας μονογονεϊκής οικογένειας στον Ύψωνα

Η ΕΔΕΚ βρισκόταν και σήμερα δίπλα στο Κίνημα κατά των Εκποιήσεων συμβάλλοντας και εμπράκτως στην αποτροπή της εκποίησης κατοικίας μονογονεϊκής οικογένειας στον Ύψωνα στη Λεμεσό.

Θυμίζουμε πως η ΕΔΕΚ ως ένα γνήσιο σοσιαλιστικό κόμμα προειδοποίησε ήδη από το 2008 με συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις για να αποτρέψει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και ειδικότερα τις εκποιήσεις.

Μάλιστα τον Σεπτέμβριο του 2014 μόνο η ΕΔΕΚ καταψήφισε το νόμο για τις εκποιήσεις ενώ τον Απρίλιο του 2015 συνέβαλε στη βελτίωση του πλαισίου αφερεγγυότητας προς όφελος των πολιτών. Την ίδια στιγμή η ΕΔΕΚ κατέθεσε στη Βουλή και τις πιο κάτω προτάσεις οι οποίες ακόμη δεν έχουν συζητηθεί παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές της:

  • Κατοχύρωση της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου ως περιλαμβάνεται στο αρχικό έγγραφο σύναψης του δανείου και όχι τη μειωμένη αξία που απαιτεί η Τράπεζα.
  • Προστασία των εγγυητών με ισόποση κατανομή του υπολοίπου σε όλους και όχι επιλεκτικά σε αυτόν που θα υποδείξει η Τράπεζα.

Πρόσφατα η ΕΔΕΚ κατέθεσε εκ νέου την πρότασή της να μην προχωρεί η Τράπεζα σε εκποίηση ακινήτου όταν εκκρεμεί απόφαση δικαστηρίου.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 18 Ιουνίου 2019

You may also like