ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΕΔΕΚ στηρίζει την Κοινωνική Πλατφόρμα «Στέγη για όλους»

Η ΕΔΕΚ στηρίζει την Κοινωνική Πλατφόρμα «Στέγη για όλους» καθώς οι προτάσεις της ανταποκρίνονται στις εισηγήσεις που από καιρό η ΕΔΕΚ είχε καταθέσει στη Βουλή, στον Υπουργό Εσωτερικών, στην Υπουργό Εργασίας, στον ΚΟΑΓ και  στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

Η εφαρμογή και υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής που θα αμβλύνει το στεγαστικό πρόβλημα είναι επιβεβλημένη. Για το λόγο αυτό επαναλαμβάνουμε τις θέσεις της ΕΔΕΚ προς επίλυση του εν λόγω προβλήματος:

  • Επιστράτευση πολυκατοικιών ή και ξενοδοχείων που δεν λειτουργούν ώστε να στεγαστούν άμεσα οι άστεγοι.
  • Οριοθέτηση περιοχών (σε κρατική γη) στις οποίες θα αναπτυχθούν προκατασκευασμένες κατοικίες για προσωρινή στέγαση αστέγων, αποφεύγοντας τη μονιμοποίηση σε αυτό το καθεστώς καθώς και την γκετοποίησή τους, μέχρι την επίτευξη του τελικού στόχου που είναι η επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό.
  • Παραχώρηση από τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) σε νεαρά ζευγάρια κατοικία σε τιμή κόστους.
  • Παραχώρηση από τον ΚΟΑΓ σε οικογένειες που εμπίπτουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού οικίες / διαμερίσματα με χαμηλό ενοίκιο ή με τη μέθοδο της ενοικιαγοράς.
  • Επιδότηση για την ανακαίνιση κατοικίας για επιστροφή κατοίκων από τα αστικά κέντρα στην ύπαιθρο και κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
  • Επαναφορά της δήλωσης  πολιτικής για τη στεγαστική ανάπτυξη των αγροτεμαχίων και τη δυνατότητα διαχωρισμού σε δίσκαλα τεμάχια και επαναφορά του συντελεστή δόμησης στο 10%.
  • Ανέγερση φοιτητικών εστιών για παραχώρηση διαμερισμάτων σε φοιτητές με χαμηλό ενοίκιο.

Πέρα από τα πιο πάνω, σημειώνουμε πως με δεδομένο πως η στέγη είναι από τα πλέον πιο βαριά φορολογημένα τεκμήρια, θα πρέπει και ο φόρος ακίνητης περιουσίας να γίνεται με τρόπο δίκαιο και αντικειμενικό ώστε να μην επιβαρύνονται αδικαιολόγητα οι πολίτες.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 24 Ιουλίου 2019

You may also like