ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας πρέπει να στηρίζεται σε σταθερούς τομείς και όχι τομείς όπως η πώληση διαβατηρίων

Οι εξελίξεις που συνδέονται με τα θέματα των διαβατήριων επιβεβαιώνουν τις θέσεις της ΕΔΕΚ που είχε προβάλει ήδη από το 2003 για την ανάγκη η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας να επικεντρωθεί σε καινούργιους τομείς οι οποίοι να είναι σταθεροί.

Τέτοιοι τομείς μπορούν να συνδέονται με την τεχνολογία και όχι μόνο με τον τουρισμό, την πώληση διαβατήριων και τον κατασκευαστικό τομέας που είναι ασταθείς και επηρεάζονται άμεσα από εξωγενείς παράγοντες.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 5 Νοεμβρίου 2019

You may also like