Γραπτή Δήλωση Αναπληρώτριας Προέδρου Κ.Σ.ΕΔΕΚ, Μαρία Βασιλειάδου, για το Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο

Ολοκληρώθηκε πριν λίγο το Εκλογικό Συνέδριο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών που έλαβε χώρα στη Μαδρίτη στις  22/23 Φεβρουαρίου 2019.
Πανηγυρικά εγκρίθηκε τον ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, το Μανιφέστο των Σοσιαλιστών, το οποίο θα αποτελέσει και το πλαίσιο αρχών πάνω στο οποίο θα χτιστεί η προεκλογική όλων των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων της Ευρώπης για τη διεκδίκηση εδρών στις επικείμενες εκλογές για την Ευρωβουλή.
Ένα Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για την Ευρώπη
Μανιφέστο ΕΣΚ 2019
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπηρετεί τους λαούς της με καλύτερο τρόπο. Οι ευρωπαϊκές εκλογές τον Μαΐο του 2019 είναι η ευκαιρία μας να αλλάξουμε την ΕΕ και να οικοδομήσουμε μια πιο δίκαιη Ευρώπη. Οι κοινωνίες μας εξακολουθούν να επιβαρύνονται με το κοινωνικό κόστος της οικονομικής κρίσης του 2008, ενώ είμαστε αντιμέτωποι με επείγουσες προκλήσεις. Η Ευρώπη πρέπει να ξεπεράσει την ανισότητα, να παλέψει για την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης, να αντιμετωπίσει την απειλή της αλλαγής του κλίματος, να αξιοποιήσει την ψηφιακή επανάσταση, να διασφαλίσει μία δίκαιη αγροτική μεταρρύθμιση, να διαχειριστεί καλύτερα τη μετανάστευση και να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων. Η Ευρώπη χρειάζεται αλλαγή ηγεσίας και πολιτικής κατεύθυνσης, να αφήσει πίσω της τα νεοφιλελεύθερα και συντηρητικά μοντέλα του παρελθόντος και να εστιάσει σε ποιοτικές θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους της, σε ένα υγιές περιβάλλον, κοινωνική ασφάλιση και ένα οικονομικό μοντέλο που να μπορεί να καλύψει τις ανισότητες και το κόστος ζωής. Το ισχύον status quo δεν μπορεί να συνεχιστεί. Απαιτούνται ριζικές αλλαγές για την οικοδόμηση ενός σχεδίου για το μέλλον, στο οποίο θα μπορούν να πιστέψουν όλοι οι Ευρωπαίοι. Οι νοσταλγοί του εθνικισμού δεν πωλούν παρά επικίνδυνες ψευδαισθήσεις, που θέτουν σε κίνδυνο την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε στο παρελθόν και τις ίδιες τις ευρωπαϊκές αξίες. Εμείς -Σοσιαλιστές και ∆ημοκράτες- θα πρέπει να εγγυηθούμε την ευημερία των πολιτών, να διασφαλίσουμε την κοινωνική και οικολογική πρόοδο, και να βεβαιωθούμε ότι όλοι, τόσο οι άνθρωποι όσο και οι επικράτειές μας, έχουν ενστερνιστεί την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει ένα κυκλικό μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης που σέβεται τα όρια του πλανήτη μας. Θέλουμε να ενισχύσουμε την ενότητα της Ευρώπης, σεβόμενοι την ποικιλομορφία της. Ως Σοσιαλιστές και ∆ημοκράτες, προτείνουμε ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για την Ευρώπη.
ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ . Η ανισότητα πρέπει να μειωθεί σημαντικά, ενώ η συγκέντρωση πλούτου και ιδιοκτησίας στα χέρια των προνομιούχων λίγων πρέπει να τερματιστεί. Μια Ευρώπη ευημερίας με ισχυρά κράτη πρόνοιας, δίκτυα κοινωνικής προστασίας και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη της φτώχειας και την προστασία όσων βρίσκονται σε ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των νέων, των ηλικιωμένων, των ευάλωτων εργαζομένων και των ανέργων. Έχουμε καθήκον να προστατεύουμε τους ανθρώπους αν αρρωστήσουν, χάσουν τη δουλειά τους, υποφέρουν από αναπηρίες ή πέσουν σε δύσκολους καιρούς. Το δικαίωμα σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και αξιοπρεπείς συντάξεις είναι οικουμενικό και θα πρέπει να το υπερασπιστούμε. Οι άνθρωποι όλων των ηλικιών έχουν το δικαίωμα να εργάζονται και να ζουν με αξιοπρέπεια. Η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός πρέπει να αντιμετωπίζονται συλλογικά και να μην απορρίπτονται ως ατομικές αποτυχίες. Θα πρέπει να τηρείται η αρχή της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας στον ίδιο εργασιακό χώρο. Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα: καμία εργασία χωρίς σύμβαση, καμία εργασία χωρίς δίκαιο μισθό, απαγόρευση των συμβάσεων μηδενικών ωρών και της ψευδούς αυτοαπασχόλησης. Θα αγωνιστούμε για αξιοπρεπείς κατώτατους μισθούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η φτώχεια στην εργασία είναι ηθικά και οικονομικά αδικαιολόγητη. Ζητάμε έναν συμπληρωματικό μηχανισμό προστασίας από την ανεργία, που θα στηρίζει τα Κράτη Μέλη σε περίπτωση έντονης αύξησης της ανεργίας. Ο αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος και η συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η προστασία των εργαζομένων και

το υψηλό επίπεδο μισθών. Θέλουμε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας που θα έχει την εξουσία να καταπολεμά το κοινωνικό ντάμπινγκ και να διασφαλίζει δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σε όλη την ΕΕ. Απαιτείται ένα Σχέδιο Κοινωνικής ∆ράσης για να μετατραπεί ο Πυλώνας των Κοινωνικών ∆ικαιωμάτων της ΕΕ σε κανόνες δεσμευτικούς, οι οποίοι θα ενισχύουν τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, θα σέβονται τα πρότυπα της αγοράς εργασίας και θα βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο.
ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ. ∆εν θα υποκύψουμε στις ανεξέλεγκτες δυνάμεις της αγοράς και θα τερματίσουμε επιτέλους τις πολιτικές λιτότητας. Η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει οικονομικές ευκαιρίες για όλους και να διασφαλίσει αειφόρο ευημερία που κατανέμεται δίκαια σε όλους τους Ευρωπαίους. Χρειαζόμαστε ένα μακροπρόθεσμο Επενδυτικό Σχέδιο για να προετοιμάσουμε τις βιομηχανίες και τους εργαζόμενους μας, ώστε να επωφεληθούν από την πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή επανάσταση και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η βιομηχανική στρατηγική της Ευρώπης θα πρέπει να κατευθύνει την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, να υποστηρίζει την κατάρτιση και τη δια βίου εκπαίδευση και να εξασφαλίζει ότι δημιουργούνται και προστατεύονται θέσεις εργασίας στην ΕΕ. Η Ευρωζώνη χρειάζεται επίσης ουσιαστική μεταρρύθμιση και δικό της προϋπολογισμό. Οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες πρέπει να αναθεωρούνται ώστε να διασφαλίζεται και να προωθείται η βιώσιμη ανάπτυξη και η απασχόληση. Τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι των οικονομικών ελευθεριών που έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Θέλουμε να υπάρξει φορολογική δικαιοσύνη και θα συνεχίσουμε να ηγούμαστε του αγώνα κατά της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Θα προωθήσουμε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για να εξασφαλίσουμε ένα επαρκές επίπεδο πραγματικής φορολόγιση και να σταματήσουμε τον καθοδικό φoρολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Κάθε πολίτης και κάθε εταιρεία θα πρέπει να συνεισφέρει με τρόπο δίκαιο στην κοινωνία, σεβόμενοι τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Τα κέρδη πρέπει να φορολογούνται όπου παράγονται. Θα ενισχύσουμε τους κανόνες του χρηματοπιστωτικού και του τραπεζικού τομέα, διότι οι πολίτες δεν πρέπει να επιβαρύνονται με τα λάθη των τραπεζών, ή να βλέπουν τις καταθέσεις τους να βρίσκονται σε κίνδυνο. Η Ευρώπη χρειάζεται ενά δυνατό προϋπολογισμό για να εξασφαλίσει τη συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών της, των περιοχών και των χωρών, βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο όλης της Ευρώπης και μειώνοντας τις ανισότητες.
ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ. Η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί της μάχης για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής, ιδιαιτέρως καθώς ορισμένοι από τους διεθνείς εταίρους μας φαίνεται να οπισθοχωρούν στον τομέα αυτό. Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα τόσο στην ήπειρό μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο και να σταματήσει τη ρύπανση. Το όραμά μας συνδίαζει την προστασία του πλανήτη και το συμφέρον όλων των πολιτών: ο καθαρός αέρας, το καθαρό νερό, η καθαρή ενέργεια και η ποιοτική τροφή πρέπει να είναι αγαθά προσβάσιμα σε όλους. Η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει ένα Σύμφωνο Αειφόρου Ανάπτυξης με κοινωνικούς και οικολογικούς στόχους για να βεβαιώσει ότι τα οικονομικά συμφέροντα δεν βλάπτουν το περιβάλλον. Ένα Ταμείο ∆ίκαιης Μετάβασης θα βοηθήσει στην εφαρμογή του Προγράμματος των Ηνωμένων Έθνων των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης μέχρι το 2030 με τρόπο δίκαιο για την κοινωνία. Θα θέσουμε υψηλότερα τον πήχη όσον αφορά τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα εφαρμόζοντας τη Συμφωνία των Παρισίων, καθώς και τις τελευταίες επιστημονικές μελέτες για την κλιματική αλλαγή. Η προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί την ανανέωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ώστε η ΕΕ να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα το αργότερο μέχρι το 2050. Οι εκπομπές CO 2 θα πρέπει να φορολογούνται σε ολόκληρη την ΕΕ με έναν κοινωνικά δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε οι ρυπαίνοντες να αναγκάζονται να πληρώσουν και παράλληλα να υποστηρίζονται οι επενδύσεις σε οικονομικά προσιτή, καθαρή ενέργεια. Βελτιώνοντας την κινητικότητα και την ποιότητα του αέρα και παρέχοντας οικονομικά προσιτές και ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών μας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα προωθήσουμε ένα Σχέδιο Οικονομικής Κατοικίας και Καθαρών ∆ημόσιων Συγκοινωνιών στην Ευρώπη. Θα καταπολεμήσουμε την ενεργειακή φτώχεια και την έλλειψη νερού και θα εγγυηθούμε προσιτά, υγιή και καλής ποιότητας τρόφιμα και ασφαλή προϊόντα, ενώ παράλληλα θα θέσουμε τέλος στην βλαπτική έκθεση σε τοξικές χημικές ουσίες. Η μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ πρέπει να συμβάλει στην κάλυψη των νέων κοινωνικών απαιτήσεων, όπως οι βιώσιμες μέθοδοι παραγωγής, η καλύτερη διατροφή, η μείωση της σπατάλης τροφίμων, η καλή διαβίωση των ζώων, η προστασίας του κλίματος και η διατήρηση της βιοποικιλότητας.
ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ. Η δημοκρατία αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ. Πρέπει να γίνεται σεβαστή στην Ευρώπη και να προωθείται στο εξωτερικό. ∆εσμευόμαστε να υπερασπιστούμε και να βελτιώσουμε τη δημοκρατία μας, ενισχύοντας τη συμμετοχή των πολιτών τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κοινωνική συμμετοχή, η δημόσια λογοδοσία και οι δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων πρέπει να ενισχυθούν σε όλα τα επίπεδα. Επιθυμούμε ανοιχτές και δραστήριες κοινωνίες, όπου τα άτομα έχουν ίσα δικαιώματα και μπορούν να ζουν απαλλαγμένα από διακρίσεις, προκαταλήψεις και σεξισμό, κοινωνίες όπου η ιδιωτική ζωή και η ασφάλεια των ανθρώπων γίνονται πλήρως σεβαστές. Η πολιτιστική ποικιλομορφία εμπλουτίζει την Ευρώπη και τους ανθρώπους της. Η ποικιλομορφία αποτελεί μέρος της ταυτότητας και της δύναμης της Ευρώπης. Συνεπώς, τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων πρέπει να προστατεύονται. Προτείνουμε η Ημέρα της Ευρώπης στις 9 Μαΐου να γίνει αργία σε όλα τα Κράτη Μέλη ώστε να εορτάζεται η ειρήνη και η ενότητα στην Ευρώπη. Θα πολεμήσουμε όσους κηρύττουν το μίσος, τη μισαλλοδοξία και τις διακρίσεις εναντίον άλλων. Θα υποστηρίξουμε το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα κράτη μέλη και θα διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα για το σκοπό αυτό. Επιθυμούμε αυστηρά μέτρα για να αποτραπεί οποιαδήποτε κατάχρηση κοινοτικών ή δημόσιων πόρων, είτε αυτή γίνεται για ιδιωτικό κέρδος είτε για την ενίσχυση της πολιτικής εξουσίας. Θα διασφαλίσουμε ότι οι οργανώσεις που προστατεύουν τους πολίτες δεν αντιμετωπίζουν αδικαιολόγητες πιέσεις ως προς τη χρηματοδότησή τους και το δικαίωμα λειτουργίας τους. Εναντιωνόμαστε σε όσους ασκούν πίεση στην δημοκρατία μας διαδίδοντας «ψεύτικες ειδήσεις», εκμεταλλευόμενοι το δημόσιο διάλογο ή διαταράσσοντας εσκεμμένα τη δημοκρατική ανταλλαγή ιδεών. Θα πρέπει να υποστηρίζεται η ελεύθερη και ανεξάρτητη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών οργανώσεω, τα οποία θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να διαδραματίσουν το ρόλο τους στη δημοκρατία, ενώ όσοι καταγγέλλουν παρατυπίες θα πρέπει να προστατεύονται. Η ενίσχυση της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας θα ενισχύσει την καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.
ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΙΣΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. Οι σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες μας απορρίπτουν οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων. Επιδιώκουμε μία Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων που θα είναι δεσμευτική για την ΕΕ, μέσω της οποίας θα συνεχίσουμε να ηγούμαστε του αγώνα για τον τερματισμό των μισθολογικών και συνταξιοδοτικών ανισοτήτων, για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και τη βίας με βάση το φύλο και να διασφαλίζουμε ότι κάθε άτομο θα έχει πρόσβαση σε πλήρη σεξουαλικά και

αναπαραγωγικά δικαιώματα. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για το δικό του σώμα. Πιστεύουμε σε μια κοινωνία όπου οι γυναίκες και οι άνδρες απολαμβάνουν ισάξια και ισορροπημένα την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο τους και συμμετέχουν ισότιμα στην πολιτική ζωή. Κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα στην εργασία, όπως κάθε άνδρας έχει δικαίωμα να μεγαλώνει τα παιδιά του και να φροντίζει την οικογένειά του. Θα είμαστε αμείλικτοι στον αγώνα μας για τον τερματισμό όλων των μορφών διάκρισης. Η Ευρώπη θα πρέπει να εξαλείψει τα νομικά και κοινωνικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑ∆∆Α, οι οποίοι θα πρέπει να ζουν ελεύθερα, ισότιμα και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.
ΜΙΑ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ. Οι κοινωνίες μας θα αντιμετωπίζουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία όταν οι νέοι έχουν καλύτερες προοπτικές και οι ηλικιωμένοι δεν φοβούνται πλέον την ανασφάλεια στην προχωρημένη ηλικία τους. Οι νέοι Ευρωπαίοι πρέπει να αποκτήσουν τη δύναμη και τις δεξιότητες, ώστε να διαμορφώσουν το μέλλον τους και να γίνουν ενεργοί πολίτες. Η ανάπτυξη των μελλοντικών γενεών πρέπει να βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Το γεγονός ότι περίπου ένα στα τέσσερα παιδιά βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της φτώχειας είναι απαράδεκτο. Κάθε παιδί πρέπει να έχει πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, μέριμνα, εκπαίδευση, στέγαση και διατροφή. Για να βεβαιωθούμε ότι αυτό θα γίνει πραγματικότητα, θα εισαγάγουμε μία Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά. Για να επιτύχουμε τους στόχους μας ως προς την πλήρη απασχόληση των νέων και τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού, θα επεκτείνουμε επίσης την Εγγύηση για τους Νέους-η οποία ήδη βοηθά εκατομμύρια νέους Ευρωπαίους να αποκτήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας, πρακτική άσκηση ή περαιτέρω μόρφωση. Η εκπαίδευση είναι ένα δικαίωμα που πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και να ενισχύουμε το Erasmus+ και να διασφαλίσουμε ότι μπορεί να ωφελήσει ανθρώπους κάθε κοινωνικής προέλευσης. Τέλος, στόχος μας είναι οι Ευρωπαϊκές Πολιτισμικές Επιταγές να στηρίξουν την πρόσβαση των νέων στον πολιτισμό.
ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ. Σε έναν όλο και πιο ασταθή κόσμο, η Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει φάρο της δημοκρατίας, της ειρήνης και της σταθερότητας, καθώς και σημείο αναφοράς για την κοινωνική δικαιοσύνη, τον διάλογο, την πολυμερή συνεργασία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοπρεπή εργασία, το κράτος δικαίου, την αειφόρο ανάπτυξη και την ισότητα των φύλων. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι απέναντι σε ασταθείς εταίρους που επιδιώκουν την απομόνωση και να προωθούμε μια διαφορετική μορφή παγκοσμιοποίησης. Ταυτόχρονα, η ΕΕ πρέπει να πιέσει για τη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών. Θα διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ εφαρμόζει δεσμευτικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία των καταναλωτών και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές της συμφωνίες. Οι συμφωνίες αυτές πρέπει να υπόκεινται σε δημοκρατικό έλεγχο, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Είμαστε αντίθετοι με το παρωχημένο ιδιωτικό σύστημα διαιτησίας. Θα τηρήσουμε την υπόσχεση να επενδύσουμε το 0,7% του ΑΕΠ στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και να ενισχύσουμε τις συνεργασίες μας με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα αναπτύξουμε περαιτέρω την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, θα συγκεντρώσουμε και θα κατανέμουμε τους πόρους που θα μας εξασφαλίσουν την ειρήνη και την ασφάλεια, σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ και άλλους διεθνείς οργανισμούς.
Η Ευρώπη χρειάζεται μια κοινή και δίκαιη πολιτική ασύλου και μετανάστευσης, βασισμένη σε έννοιες όπως η κοινή ευθύνη και αλληλεγγύη μεταξύ των Κρατών Μελών αλλά και στη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διαμετακόμισης. Θα μπορούσαμε όλοι να επωφεληθούμε από ένα καλά οργανωμένο, θεσμοθετημένο και δίκαιο σύστημα μετανάστευσης, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας, στη δημιουργία

νέων θέσεων εργασίας και στη διατήρηση του συστήματος πρόνοιας. Η Ευρώπη πρέπει να διαχειριστεί τη μετανάστευση με πιο αξιοπρεπή, δίκαιο και οργανωμένο τρόπο, διατηρώντας τον αποτελεσματικό έλεγχο των συνόρων της, καταπολεμώντας την εμπορία ανθρώπων και την εγκληματική τους εκμετάλλευση και ενισχύοντας την προστασία των ατόμων που χρειάζονται άσυλο. Για να γίνει αυτό, πρέπει να ανοίξουμε ασφαλείς και νόμιμους διαύλους, να ενισχύσουμε τις δυνατότητες προστασίας που παρέχουν οι γειτονικές περιοχές και να αντιμετωπίσουμε τα βασικά αίτια της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής. Αυτό απαιτεί μια νέου τύπου συνεργασία με την Αφρική και ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό επενδυτικό σχέδιο για την Αφρική. Θα προωθήσουμε την καλύτερη χρηματοδότηση των πολιτικών ένταξης και θα στηρίξουμε τις πόλεις και τις κοινότητες υποδοχής.
Οι ευρωπαϊκές εκλογές το Μάιο του 2019 είναι η καλύτερη στιγμή για να υπογραφεί ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για μια Ευρώπη που προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών και προάγει την αλληλεγγύη, μια Ευρώπη που εγγυάται μια καλύτερη ζωή για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Παλεύουμε για την ψυχή της Ευρώπης και το κοινό μας μέλλον. Το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα θα φέρει πρόοδο και θα βελτιώσει τη ζωή των πολιτών σε χωριά, κωμοπόλεις, πόλεις και περιφέρειες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στηρίζοντας τα κόμματα-μέλη του ΕΣΚ, στηρίζετε και χτίζετε αυτήν ακριβώς την Ευρώπη.

You may also like