ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για την απάντηση του ΥΠΟΙΚ στην ερώτηση του Προέδρου της ΕΔΕΚ για την κρατική εγγύηση στην Ελληνική για τον Συνεργατισμό

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, απέστειλε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τις δεσμεύσεις  που ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έγκριση της κρατικής εγγύησης που δόθηκε στην Ελληνική Τράπεζα για αγορά της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Από την απάντηση του Υπουργού Οικονομικών προκύπτουν διάφορα σημαντικά ζητήματα στα οποία ως ΕΔΕΚ επιθυμούμε να τοποθετηθούμε:

  1. Στο έγγραφο ημερομηνίας 15/06/2018 αναφέρεται η δέσμευση που αναλαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία για την τροποποίηση του πλαισίου του νόμου των εκποιήσεων  μέσα σε τέσσερις μήνες από το  «decision date» η οποία στο έγγραφο αναφέρεται ως η απόφαση  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της κρατικής στήριξης (TCB/06/2018) ώστε να επιτρέπονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί.
  2. Όλες οι αποφάσεις δικαστηρίων για εκποιήσεις να γίνουν με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.
  3. Να μειωθεί η επιφυλασσόμενη τιμή της αξίας του ακινήτου από 80% σε 50% στον πρώτο πλειστηριασμό και να καταργηθεί μετά από 6 μήνες.

Όλα τα πιο πάνω αποτελούν τις τροποποιήσεις που ψηφίστηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής στις 8/07/2018, δηλαδή 23 μέρες αργότερα.

Είναι γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο που καταψηφίστηκε και η τροπολογία της ΕΔΕΚ σύμφωνα με την οποία όταν ο δανειολήπτης προσφεύγει σε ένδικα μέσα να αναβάλλεται ο πλειστηριασμός μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Είναι προφανές ότι η δικαιολογία την οποία επικαλέστηκε η κυβέρνηση στη Βουλή για το ότι η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου αφορούσε στη διαχείριση των ΜΕΔ λόγω του εποπτικού ελέγχου, δεν είναι βάσιμη.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2019

You may also like