ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εξακολουθούν να παραμένουν εκτός του Σχεδίου Εστία οι συμπολίτες μας οι οποίοι υπήρξαν θύματα της οικονομικής κρίσης

Εκποιήσεις Ακινήτων

Το Σχέδιο Εστία που κατατέθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών σήμερα δεν ικανοποίησε ούτε και μέρος των προϋποθέσεων που είχε θέσει η ΕΔΕΚ και οι οποίες την οδήγησαν στο σταύρωμα του κονδυλίου. Το Σχέδιο Εστία έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, αφήνει εκτός εκείνους τους συμπολίτες μας οι οποίοι υπήρξαν θύματα της οικονομικής κρίσης και που είτε έχουν μείνει άνεργοι είτε τα εισοδήματά τους έχουν μειωθεί δραστικά ώστε να μην μπορούν να καλύψουν τις δόσεις του δανείου τους.

Μέσα από τις πρόνοιές του γίνεται πλήρως αντιληπτό ότι το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ δεν είναι ένα εργαλείο κοινωνικής πολιτικής του κράτους, αλλά  ένα εργαλείο που στην ουσία καλείται ο φορολογούμενος πολίτης να συνεισφέρει μέσω του κρατικού προϋπολογισμού για απομόχλευση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών.

Η ΕΔΕΚ τάσσεται υπέρ ενός Σχεδίου το οποίο θα εξυπηρετεί τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των πολιτών που πλήγηκαν από την οικονομική κρίση.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 21 Ιανουαρίου 2019

You may also like