ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επιβάλλεται να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης των αλυσιδωτών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι καταστηματάρχες της Λαϊκής Γειτονιάς

Η Λαϊκή Γειτονιά, είναι ένας ιδιαίτερα ξεχωριστός πυρήνας της Λευκωσίας ο οποίος τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μαρασμό λόγω της αδιαφορίας της πολιτείας. Επιβάλλεται να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης των αλυσιδωτών προβλημάτων που δημιουργούνται, κυρίως αναφορικά με το κλείσιμο των παραδοσιακών καταστημάτων και βιοτεχνιών που βρίσκονται εκεί.

Ως εκ τούτου το Κ.Σ. ΕΔΕΚ ενέγραψε ως αυτεπάγγελτο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών το πιο κάτω θέμα:

«Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταστηματάρχες της Λαϊκής Γειτονιάς και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η πολιτεία προς απάμβλυνσή τους».

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 15 Οκτωβρίου 2019