ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Είναι καιρός η πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων στο ΓεΣΥ

Συμπληρώθηκε 1,5 μήνας από την εφαρμογή του ΓΕΣΥ και οι φορείς που έχουν την ευθύνη εφαρμογής του διαβεβαίωναν τους πολίτες ότι τα όποια προβλήματα θα υπήρχαν, στην πορεία θα επιλύονταν.

Σήμερα διαπιστώνουμε ότι όχι μόνο αυτά τα προβλήματα δεν επιλύθηκαν αλλά αντίθετα διογκώνονται.

Διαπιστώνεται αδικαιολόγητη σπατάλη χρημάτων, για πρώτη φορά οι ελλείψεις σε βασικά φάρμακα είναι πολύ μεγάλες και φέρνουν μεγάλο αριθμό ασθενών σε σημείο απόγνωσης. Η πρόσβαση τόσο στον προσωπικό γιατρό όσο και στην πραγματοποίηση ορισμένων παρακλινικών εξετάσεων έχει καταστεί ακόμα πιο δύσκολη και οι καθυστερήσεις ακόμα μεγαλύτερες. Συνεπακόλουθο αυτών των προβλημάτων είναι ότι επαγγελματικές ομάδες (φαρμακοποιοί, κλινικά εργαστήρια) άρχισαν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας.

Δυστυχώς για ακόμα μια φορά οι προβλέψεις της ΕΔΕΚ για τον ανοργάνωτο και πρόχειρο τρόπο εφαρμογής του ΓεΣΥ επιβεβαιώνονται. Είναι καιρός η πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα για την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων,  να προχωρήσει στη δημιουργία πλαισίων ένταξης των ειδικών γιατρών στο ΓΕΣΥ το συντομότερο δυνατό και ρύθμισης του δικαιώματος των ασθενών για ελεύθερη επιλογή ιατρού και νοσηλευτηρίου.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 17 Ιουλίου 2019

You may also like