ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΔΕΚ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύσταση επενδυτικού ταμείου για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία είναι προς την ορθή κατεύθυνση και έρχεται να καλύψει το κενό που υπήρχε σε αυτόν τον τομέα.  Να υπενθυμίσουμε ότι ως ΕΔΕΚ στις 29/06/2018 είχαμε καταθέσει  σχετική τροπολογία για τη σύσταση Ειδικού Επενδυτικού Ταμείου για την έρευνα και καινοτομία κατά τη ψήφιση του νομοθετικού πλαισίου που ρύθμιζε τη συμμετοχή των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας μας στις εταιρείες που θα συστήνονται με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Η τροπολογία της ΕΔΕΚ η οποία καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία των κομμάτων  προνοούσε τη σύσταση Επενδυτικού Ταμείου στο οποίο ποσοστό 5% των μερισμάτων του Πανεπιστημίου καθώς και ποσοστό 5% των μερισμάτων που αντιστοιχεί στην ιδιωτική επένδυση να κατατίθεται σε αυτό με σκοπό την οικονομική ενίσχυση νέων ερευνητών, προώθηση της έρευνας και καινοτομίας και τη δυνατότητα μελλοντικής σύστασης μη κερδοσκοπικών εταιρειών.

Ως ΕΔΕΚ αναμένουμε να δούμε το συντομότερο δυνατό να κατατίθενται ενώπιον της Βουλής οι Κανονισμοί που θα διέπουν την ίδρυση και τη λειτουργία  του Ταμείου αυτού ώστε να ψηφιστούν για να μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

You may also like