ΕΔΕΚ για 50 χρόνια από την ανακοίνωση της κομματικής διακήρυξης της Ενιαίας Δημοκρατικής Ένωσης Κέντρου (Ε.Δ.Ε.Κ.)

Σαν σήμερα πριν από πενήντα χρόνια, στις 25 Φεβρουάριου 1969, σε δημοσιογραφική Διάσκεψη του Βάσου Λυσσαρίδη στο ξενοδοχείο «Λήδρα Πάλας», ανακοινώθηκε η κομματική διακήρυξη της Ενιαίας Δημοκρατικής Ένωσης Κέντρου (Ε.Δ.Ε.Κ.) και η ίδρυση οργάνωσης νεολαίας με το όνομα Ενιαία Δημοκρατική Ένωσις Νέων (Ε.Δ.Ε.Ν.). Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» («Ο Λυσσαρίδης ανεκοίνωσε χθες τας αρχάς της ΕΔΕΚ», 26 Φεβρουαρίου 1969), στις προγραμματικές αρχές της ΕΔΕΚ περιλαμβάνονταν, ανάμεσα σε άλλα, τα πιο κάτω:

  1. «Διακομματικήν πολιτικήν επί του Κυπριακού. Υπό τας σημερινάς συνθήκας υποστηρίζεται η εφικτή λύσις ως την διεκήρυξεν ο Πρόεδρος Μακάριος.
  2. Φιλία με όλους τους λαούς και συμμαχία με τας δυνάμεις, που αγωνίζονται διά πλήρη εθνικήν ελευθερίαν. Αδέσμευτος εξωτερική πολιτική της θετικής ουδετερότητας.
  3. Η αγροτική εκκλησιαστική περιουσία, τα χαμηλά δάση και η χαλίτικη γη ν’ αποδοθούν εις τους καλλιεργητάς. Ενίσχυσις του Συνεργατικού Κινήματος.
  4. Αι χώραι που εισάγουν προϊόντα των εις Κύπρον ν’ απορροφούν συγκεκριμένον ποσοστόν κυπριακών προϊόντων.
  5. Συμμετοχή των εργατικών παραγωγικών τάξεων εις την κατοχήν των μέσων παραγωγής.
  6. Εφαρμογή γενικού κρατικού σχεδίου παροχής ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως.
  7. Δωρεάν παιδεία. Οργάνωσις υποτροφιών και προσαρμογή της παιδείας ώστε να γίνη κτήμα του λαού.
  8. Εθνικοποίησις των ξένων μεταλλείων.
  9. Ουσιαστικός κρατικός έλεγχος Τραπεζών.
  10. Δημιουργία λαϊκής στέγης».

Πενήντα χρόνια μετά, η ΕΔΕΚ εξακολουθεί να αγωνίζεται για μια δίκαιη, δημοκρατική και βιώσιμη λύση του κυπριακού, με ίσα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα για όλους τους πολίτες, εμβολιασμό των αρχών του σοσιαλισμού στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή των πολιτών με πρώτιστη έγνοια την κοινωνική συνοχή και την άμβλυνση του χάσματος μεταξύ των ασθενέστερων και υψηλών εισοδηματικών τάξεων.

Όπως έγραφε ο Τύπος της εποχής:

«Η ΕΔΕΚ εν τη ουσία αποτελεί την μόνην διέξοδον διά την λαϊκήν εθνικήν ενότητα και ταυτοχρόνως έπαλξιν διά την προώθησιν των λαϊκών δικαίων και προβλημάτων».  

(Μάχη, «Θριαμβευτική ήτο η πορεία της ΕΔΕΚ εις την Λάρνακα», 11 Μαρτίου 1969).

Λευκωσία, 25 Φεβρουαρίου 2019