ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δίπλα στους εργαζομένους του Δήμου Πάφου

Το Κ.Σ. ΕΔΕΚ Πάφου στηρίζει τα αιτήματα των εργαζομένων στον Δήμο Πάφο και καλεί την τοπική αρχή όπως προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της συλλογικής σύμβασης. Ταυτόχρονα, εκφράζουμε την ανησυχία μας για τα προβλήματα που απασχολούν την υπηρεσία σκυβάλων, τις εκδικητικές και ετσιθελικές μετακινήσεις προσωπικού, την παραβίαση των κανονισμών χορήγησης αδειών ανάπαυσης και γενικότερα τη συμπεριφορά του Δημάρχου έναντι του προσωπικού.

Καλούμε τα αρμόδια όργανα του κράτους όπως διερευνήσουν τις πιο πάνω καταγγελίες και εφαρμόσουν τη νομοθεσία.

Οι εργαζόμενοι στο Δήμο Πάφου μη έχοντας άλλη επιλογή κατέρχονται σε 24ώρη προειδοποιητική απεργία στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, ενέργεια την οποία θεωρούμε απόλυτα δικαιολογημένη και την οποία στηρίζουμε πλήρως.

Κ.Σ. ΕΔΕΚ Πάφου

You may also like