ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δήλωση Βουλευτή της ΕΔΕΚ, Ηλία Μυριάνθους για τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα (Airbnb)

 

Η πρόταση που έχει υποβληθεί σήμερα για τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα σκοπό έχει να δώσει το δικαίωμα αδειοδότησης σε έναν αριθμό τουριστικών καταλυμάτων μη αδειούχων που ξεπερνά τις 20 χιλιάδες ανά το παγκύπριω και τα οποία θα αδειοδοτηθούν και θα ενταχθούν σε έναν ξεχωριστό κατάλογο τουριστικών καταλυμάτων του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Με τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου θα δοθεί η ευκαιρία σε κάθε ιδιοκτήτη κάποιας οικιστικής μονάδας να μπορεί νόμιμα να την ενοικιάζει για τουριστικούς σκοπούς και με αυτό τον τρόπο να ενισχύει τα οικογενειακά του εισοδήματα.

Αυτό ουσιαστικά θα έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις κυρίως σε αγροτικές και ορεινές περιοχές. Η πρόταση νόμου δίνει επίσης στο Υφυπουργείο Τουρισμού το δικαίωμα ως αρμόδιο για το τουριστικό μας προϊόν που αποτελεί την μεγαλύτερη πηγή κρατικών εσόδων να μπορεί να εποπτεύει το τουριστικό προϊόν που προσφέρεται με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειάς του αλλά και τη βελτίωσή του στους τομείς που χρειάζεται.

Τέλος θα ήθελα να χαιρετίσω την αναφορά του Υφυπουργού Τουρισμού στην Επιτροπή ο οποίος προσεγγίζοντας θετικά την πρόταση νόμου, ανέφερε ότι με την ψήφισή της θα δώσει την ευχέρεια στο Υφυπουργείο να προωθήσει προγράμματα τα οποία θα στηρίζουν τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές στα θέματα του αγροτουρισμού και γενικότερα του τουριστικού προϊόντος.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 22 Οκτωβρίου 2019

You may also like