ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δήλωση Κωστή Ευσταθίου Βουλευτή Κ.Σ. ΕΔΕΚ, για τις χρεώσεις των τραπεζών

Το κράτος άφησε τις τράπεζες στο απυρόβλητο να συμπεριφέρονται κατά τρόπο καταχρηστικό

Η σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών για τις χρεώσεις των τραπεζών σε καταθέσεις και συναλλαγές καταδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι το κράτος άφησε τις τράπεζες στο απυρόβλητο να συμπεριφέρονται κατά τρόπο καταχρηστικό και ετσιθελικό, προς βλάβη των καταναλωτών που είναι οι καταθέτες και οι δανειολήπτες αλλά και ο απλός πολίτης που είναι αναγκασμένος να διεκπεραιώνει τις βασικές του υποχρεώσεις μέσω των τραπεζών. Θα έπρεπε το κράτος και ιδιαίτερα οι θεσμοί της Κεντρικής Τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδιαίτερα της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού να είχαν επέμβει αυτεπαγγέλτως για να ρυθμίσουν κάποια εξόφθαλμα ζητήματα καταχρηστικής συμπεριφοράς.

Σημειώνουμε ότι στην Κύπρο οι τράπεζες έχουν εξοπλιστεί με ένα πρωτοφανές νομικό οπλοστάσιο με βάση το νόμο των εκποιήσεων που η πλειοψηφία της βουλής ψήφισε το καλοκαίρι του 2018. Περαιτέρω,  ο τραπεζικός τομέας χαρακτηρίζεται από ολιγοπώλιο με έντονα τα χαρακτηριστικά του συλλογικού μονοπωλίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο τράπεζες κατέχουν πρωτοφανή ποσοστά του τραπεζικού τομέα και θα έπρεπε γι αυτούς τους λόγους να επιβληθούν περιορισμοί στη δράση των τραπεζών τόσο ως προς τις εκποιήσεις όσο και ως προς τις αυθαίρετες χρεώσεις.

Η ΕΠΑ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Κεντρική Τράπεζα όφειλαν να εξετάσουν την καταχρηστική επιβολή τόκων, πανωτοκίων, τόκων υπερημερίας, χρεώσεων και τελών στις συναλλαγές. Δεν το πράττουν όμως με αποτέλεσμα την ασυδοσία που αποτελεί κοινωνική νάρκη αλλά και τροχοπέδη στην οικονομική ανάπτυξη. Από τη στιγμή που οι τράπεζες αφήνονται να εκμεταλλεύονται τους φτωχούς, τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους, τα νοικοκυριά να μην περιμένουμε κάτι διαφορετικό από την κοινωνική πτώχευση. Η σιωπή και απραξία της ΕΠΑ θα πρέπει επιτέλους να λήξει. Την ίδια υποχρέωση κοινωνικής επέμβασης αμελεί να ασκήσει το Υπουργείο Οικονομικών ενεργοποιώντας το άρθρο 19(4) του νόμου για τη συγκρισημότητας των τελών σύμφωνα με το οποίο “ο Υπουργός δύναται, με Διάταγμα να απαιτεί από τα πιστωτικά ιδρύματα να εφαρμόζουν διαφορετικά συστήματα τιμολόγησης ανάλογα με το επίπεδο ένταξης του καταναλωτή στο τραπεζικό σύστημα, τα οποία να επιτρέπουν, ιδιαίτερα, ευνοϊκότερους όρους για τους ευάλωτους καταναλωτές που δεν χρησιμοποιούν τραπεζικές υπηρεσίες”.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 6 Νοεμβρίου 2019

You may also like