ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ.Σ.ΕΔΕΚ ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

Αναμφίβολα ένα Ταμείο Αλληλεγγύης είναι προς την σωστή κατεύθυνση και να υπενθυμίσω ότι το Μάρτιο του 2013 ήταν από την πλευρά της ΕΔΕΚ που είχε προκύψει η ανάγκη για τη δημιουργία ενός τέτοιου ταμείου ούτως ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν ή μερικώς να αποκατασταθούν, αυτοί οι οποίοι έχουν υποστεί τις μεγάλες συνέπειες από την κρίση του Χρηματοπιστωτικού τομέα και την αναδιάρθρωση των τραπεζών μέσα από το κούρεμα, μέσα από την απορρόφηση των αξιογράφων και όλα τα υπόλοιπα.

Όμως την ίδια στιγμή υπάρχουν δύο σοβαρά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν.

Το πρώτο ζήτημα για εμάς είναι η προτεραιότητα  και οι κανονισμοί βάσει των οποίων θα γίνουν οι όποιες αποκαταστάσεις. Δεδομένου ότι το ποσόν που θα έχει το Ταμείο δεν θα είναι τέτοιο που θα αρκεί για εφάπαξ και κάλυψη όλων αυτών των υποχρεώσεων, άρα θα είναι στην προοπτική του χρόνου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ποια θα είναι η προτεραιότητα και με βάση ποιας διαδικασίας θα ξεκινήσει να γίνεται η αποκατάσταση. Και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θα πρέπει να αρχίσει αυτή η διαδικασία από τους πλέον ευάλωτους οικονομικά και κοινωνικά συμπολίτες μας και σιγά σιγά να προχωρά αυτή η διαδικασία.

Το δεύτερο θέμα έχει σχέση με τα ακίνητα που προτίθεται να παραχωρηθούν στο Ταμείο. Κατά τρόπο ξεκάθαρο εμάς μας ενδιαφέρουν δύο πράγματα. Το πρώτο να ξέρουμε ποια είναι η αξία του κάθε ακινήτου, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί και το δεύτερο, από την πλευρά της ΕΔΕΚ δεν πρόκειται να συναινέσουμε, στο να υπάρχει αποξένωση αυτής της περιουσίας. Αυτή η περιουσία, μπορεί να γίνει με σωστή διαχείριση από πλευράς του Ταμείου, για να έχει ή έστω μικρότερα αλλά σταθερά ετήσια έσοδα τα οποία να μπορούν ουσιαστικά να ενισχύσουν τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύεται το Ταμείο. Γιατί η αποξένωση αυτών των περιουσιακών στοιχείων (εφάπαξ) αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να φέρει κάποια έσοδα καταρχήν, αλλά στη συνέχεια δεν θα είναι προς όφελος της βιωσιμότητας του Ταμείου για αποστέρηση οποιονδήποτε πρόσθετων εσόδων. Γι΄αυτό και από την πλευρά της ΕΔΕΚ ξεκαθαρίζουμε από την αρχή πως δεν πρόκειται να στηρίξουμε καμία πρόταση και καμία πρόνοια η οποία να προνοεί αποξένωση αυτής της ακίνητης περιουσίας αλλά θα στηρίξουμε εκείνες τις προτάσεις που θα μπορούν να διαχειριστούν αυτή την ακίνητη περιουσία με σταθερό ετήσιο εισόδημα προς το Ταμείο το οποίο να μπορεί να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση του σκοπού.

 

Γραφείο Τύπου,

Λευκωσία, 4 Φεβρουαρίου 2019

You may also like