ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δηλώσεις Προέδρου Κ. Σ. ΕΔΕΚ, Μ. Σιζόπουλου, για το Σχέδιο Εστία

Η πολυπλοκότητα και ο μεγάλος αριθμός στοιχείων κάνουν αναποτελεσματικό το Σχέδιο Εστία

«Μετά από αρκετό χρονικό διάστημα που άνοιξε η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων φαίνεται ότι ο αριθμός αυτών που έχουν αιτηθεί είναι ελάχιστος. Αυτό ακριβώς είναι αποτέλεσμα της πολυπλοκότητας την οποία παρουσιάζει το Σχέδιο και η απαίτηση για τη συγκέντρωση ενός σημαντικού αριθμού στοιχείων τα οποία είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν σε μικρό χρονικό διάστημα.

Η υποχρέωση του αιτητή είναι να καταβάλει σημαντικό  ποσό, που μπορεί να ξεπερνά τον τετραψήφιο αριθμό ή να φτάνει στον τετραψήφιο αριθμό για να μπορεί να συγκεντρώσει αυτά τα στοιχεία για να υποβάλει την αίτηση. Κάτι το οποίο ο καθένας αντιλαμβάνεται δεν είναι εύκολο για όλους τους ενδιαφερομένους να το πράξουν.

Τέλος, η διαπίστωσή μας είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι τράπεζες αρνούνται  να δώσουν τα συγκεκριμένα στοιχεία και πιστοποιητικά στη βάση του ότι το συγκεκριμένο άτομο δεν πληροί τα κριτήρια για την ένταξη στο Εστία.

Όλα αυτά λοιπόν προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην υποβολή της αίτησης και το Σχέδιο τελικά αποδεικνύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικό. Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι στο εναπομείναν χρονικό διάστημα ο αριθμός των αιτήσεων όσο και να αυξηθεί δεν θα μπορέσει να καλύψει ικανοποιητικό αριθμό, τον αριθμό των αιτούντων, για να μπορέσουν να προστατευτούν από ενδεχόμενη εκποίηση της περιουσίας τους.

Σε επισήμανση δημοσιογράφου ότι ένας πολίτης που πληρώνει τα 2/3 του δανείου του, όταν δεν πάει να κάνει αίτηση, αυτό σημαίνει ότι κάτι θέλει να κρύψει, ο κ. Σιζόπουλος απάντησε:

«Δεν μιλούμε για αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μιλούμε για τις περιπτώσεις ενδιαφερομένων, οι οποίοι αδυνατούν ουσιαστικά να εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά λόγο του μεγάλου όγκου των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Αν τα κοιτάξετε είναι ένας σημαντικός αριθμός που πρέπει να καταβάλουν αλλά την ίδια στιγμή και της πολυπλοκότητας του Σχεδίου. Όμως έχουμε επίσης διαπιστώσει ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι τράπεζες αρνούνται να δώσουν τα συγκεκριμένα στοιχεία στους ενδιαφερόμενους, λόγω του ότι κατά την άποψή τους δεν πληρούν τα κριτήρια για την ένταξη στο Εστία.

Γι’ αυτό λοιπόν τον λόγο θα πρέπει ουσιαστικά να γίνουν γρήγορες ενέργειες  από πλευράς του Υπουργείου και της Κυβέρνησης, έτσι ώστε αν πραγματικά επιθυμούν να προστατεύσουν αυτούς τους πολίτες που έχουν την ανάγκη προστασίας και όχι τους κακοπληρωτές ή αυτούς που για τους δικούς τους λόγους θέλουν ενδεχομένως είτε να αποκρύψουν εισοδήματα, είτε να μην ενταχθούν στο Εστία, να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν».

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 7 Οκτωβρίου 2019

 

You may also like