ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δηλώσεις Προέδρου ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου, για τις συμβάσεις των Γενικών και Ειδικών Γιατρών που θα συμμετάσχουν στο ΓεΣΥ

 

Σήμερα κατά τη συνέχιση της συζήτησης για την έγκριση των κανονισμών για τις συμβάσεις των Γενικών και Ειδικών γιατρών που θα συμμετάσχουν στο ΓεΣΥ, διαπιστώσαμε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν μεγάλες αντιθέσεις ανάμεσα στους εμπλεκόμενους σε αυτή τη διαδικασία, καθώς επίσης και τις διαφορετικές πλευρές που η κάθε πλευρά δίδει σε διάφορες πρόνοιες των συγκεκριμένων κανονισμών με αποτέλεσμα να μην προχωρούν με τους γρήγορους και τους σωστούς ρυθμούς που θα έπρεπε για την κατάληξη στους τελικούς κανονισμούς.

Όμως για εμάς, το πλέον ανησυχητικό το οποίο προκύπτει μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι ότι αυτοί που έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ αδυνατούν να απαντήσουν τεκμηριωμένα σε προβλήματα τα οποία υποδεικνύονται ή αναφύονται και το χειρότερο από όλα είναι ότι ενώ αυτοί οι κανονισμοί, τόσο για τους προσωπικούς γιατρούς όσο και για τους ειδικούς γιατρούς, βρίσκονται ακόμα σε διαδικασία συζήτησης, δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχουν εγκριθεί, έχουν ανοίξει οι κατάλογοι για εκδήλωση ενδιαφέροντος των γιατρών για συμμετοχή στο ΓΕΣΥ. Πραγματικά εκτιμούμε ότι στο τέλος της ημέρας, βάζουμε την άμαξα μπροστά από το άλογο. Πώς μπορεί σήμερα ένας παροχέας υγείας να αποφασίσει εάν θα ενταχθεί ή όχι ή να εκδηλώσει ενδιαφέρον ένταξης χωρίς να γνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δραστηριοποιηθεί και όσον αφορά την προσφορά των ιατρικών του υπηρεσιών, αλλά και όσο αφορά το εργασιακό καθεστώς και τις αμοιβές τις οποίες θα έχει.

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο θεωρούμε ότι υπάρχουν τρομακτικά προβλήματα όσον αφορά την πορεία εφαρμογής του ΓΕΣΥ και την τεράστια ευθύνη την έχουν οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την υλοποίηση της νομοθεσίας για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ και την προώθηση το συντομότερο δυνατό της υλοποίησης για την έναρξη εφαρμογής του ΓΕΣΥ, ειδικά δεδομένου ότι από την 1η Μαρτίου ο φορολογούμενος πολίτης θα επιφορτίζεται και με πρόσθετες φορολογίες που θα αφορούν πια τη χρηματοδότηση του ΓΕΣΥ.

Γραφείο Τύπου,

Λευκωσία 21 Φεβρουαρίου 2019

You may also like