ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Χρειάζεται ακριβής διατύπωση των όρων του πλαισίου του Γ. Γ.  και μετακίνηση του κυπριακού προς μια πιο θετική κατεύθυνση όπως είναι η διαδικασία στο πλαίσιο μίας Διεθνούς Διάσκεψης

Όπως εξελίσσονται τα πράγματα στο κυπριακό είναι προφανές ότι δεν μπορούν να υπάρχουν ασάφειες γι’ αυτό και χρειάζεται ακριβής διατύπωση των όρων του πλαισίου του Γ. Γ.  για να μπορέσει να διαπιστωθεί εάν αυτοί βρίσκονται εντός των παραμέτρων, των αποφάσεων και του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, πριν από την οποιαδήποτε ενδεχομένως αποδοχή τους στους όρους αναφοράς.

Όλα αυτά επιβεβαιώνουν πως για την αποφυγή αρνητικών συνεπειών και για την κατάληξη σε μια αληθινά δημοκρατική, λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού,  χρειάζεται η βάση των συνομιλίων να μετακινηθεί προς μια πιο θετική κατεύθυνση όπως είναι η διαδικασία στο πλαίσιο μιας Διεθνούς Διάσκεψης.

Στη Διεθνή Διάσκεψη να συμμετέχουν τα Πέντε Μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Ε.Ε., η Κυπριακή Δημοκρατία και οι εγγυήτριες δυνάμεις. Στη διάσκεψη να γίνει κατά προτεραιότητα συζήτηση της διεθνούς πτυχής του Κυπριακού, που συνιστά:

  • Πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων
  • Επαναπατρισμό των εποίκων
  • Κατάργηση των αναχρονιστικών συνθηκών Εγγύησης και Συμμαχίας
  • Διαμόρφωση και κατοχύρωση συνθηκών ασφαλούς και ελεύθερης επιστροφής όλων των προσφύγων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, στις περιουσίες τους.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 13 Φεβρουαρίου 2019

You may also like