ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Χαιρετίζουμε την σε βάθος έρευνα που θα αρχίσει ο Γενικός Ελεγκτής για τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η ΕΔΕΚ χαιρετίζει την σε βάθος έρευνα που θα αρχίσει στις αρχές Απριλίου από τον Γενικό Ελεγκτή, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων, την παραχώρηση δανείων με ευνοϊκούς  όρους και την κατά χάρη διαγραφή τους.

Επαναλαμβάνουμε πως η εν λόγω έρευνα καθώς και η δημοσιοποίηση των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων που σχετίζονται με τα πιο πάνω ήταν και είναι πάγιο αίτημα της ΕΔΕΚ.

 

Λευκωσία, 12 Μαρτίου 2019

You may also like