ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Aύξηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και παραχώρηση κινήτρων για εισαγωγή μη ενεργοβόρων αυτοκινήτων

Το φαινόμενο της συρρίκνωσης της τρύπας του όζοντος και οι κλιματικές αλλαγές που παρατηρούνται επιβάλλουν την άμεση ενεργοποίηση όλων μας ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής.

Από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα και να ενισχυθεί σημαντικά η αύξηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειες. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει στην παραχώρηση κινήτρων για εισαγωγή μη ενεργοβόρων αυτοκινήτων.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 22 Οκτωβρίου 2019

You may also like