ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Απρόσκοπτη λειτουργία τμημάτων των σχολείων Αγρού, Σολέας, Λεμύθου, Ομόδους και Κάτω Πύργου Τηλλυρίας ανεξαρτήτως του αριθμού των μαθητών

Στη σημερινή συζήτηση του αυτεπάγγελτου θέματος με τίτλο «οι δυσκολίες στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων Αγρού, Σολέας, Λεμύθου, Ομόδους και Κάτω Πύργου Τηλλυρίας καθώς και η διερεύνηση του ενδεχόμενου να επιτρέπεται η απρόσκοπτη λειτουργία τμημάτων-τάξεων ανεξαρτήτως του αριθμού των μαθητών» που ενεγράφη από τον Βουλευτή του Κ.Σ ΕΔΕΚ κ. Κωστή Ευσταθίου, η ΕΔΕΚ ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας να θεσμοθετηθεί ειδική και κατ’ εξαίρεση ρύθμιση του ζητήματος για την πλήρη και αποδοτική λειτουργία των σχολείων αυτών προκειμένου να αποκτήσουν οι μαθητές ίση πρόσβαση στη γνώση με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους που κατοικούν στις πόλεις. Στάθηκε, κυρίως, στο αίτημα της δημιουργίας και λειτουργίας τμημάτων κατεύθυνσης, εργαστηρίων ή δράσεων ανεξαρτήτως αριθμού μαθητών που συμπληρώνεται.

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω σχολεία παρουσιάζουν μικρό και φθίνοντα αριθμό μαθητών, γεγονός που δεν επιτρέπει την πλήρη λειτουργία τμημάτων ή εργαστηρίων ή δράσεων σε αυτά.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος έχει αναληφθεί πρωτοβουλία από το Υπουργείο Παιδείας για τη δημιουργία πλάνου και νομοθετικής διευθέτησης του ζητήματος, τα οποία ανέλαβαν να παρουσιάσουν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας μετά από 2 μήνες.

Μια τέτοια ρύθμιση διασκεδάζει τις ανησυχίες, την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια των γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών των σχολείων αυτών όσον αφορά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την πρόσβαση στη γνώση. Αποτελεί αναντίρρητα ένα αντικίνητρο για την αστυφιλία.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου 2019

You may also like

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Τα κεντρικά γραφεία της κεντρικής Τράπεζας

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ