ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ

Η συγκεκριμένη απόφαση του Υπουργείου Υγείας για υποχρέωση προσκόμισης παραπεμπτικού προσωπικού ιατρού για εξέταση  του ασθενή από ειδικό ιατρό σε νοσηλευτηρίο του ΟΚΥΠΥ για σκοπούς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας στην ουσία αποτελεί παραβίαση της οικείας νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, το Άρθρο 28 2. (β) του Περί του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου του 2017 προνοεί ότι οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας από  ειδικούς ιατρούς παρέχονται σε δικαιούχους από ειδικούς ιατρούς της επιλογής τους μετά από απευθείας πρόσβαση του δικαιούχου σε ειδικό ιατρό  με την καταβολή ποσού συνεισφοράς.

Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο Υγείας παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 2 Σεπτεμβρίου 2019

You may also like