ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Δικαιοσύνη

 

Ο κώδικας δεοντολογίας για εξαίρεση δικαστών, για να ανταποκρίνεται στο περί δικαίου αίσθημα των πολιτών, για να είναι ουσιαστικός και αποτελεσματικός θα πρέπει να περιέχει κυρώσεις για τυχόν παραβίασή του από τους δικαστές.

Είναι αυταπόδεικτο πως χρειάζονται δομές στη δικαιοσύνη, χρειάζεται αυτορρύθμιση σε βάθος, χρειάζεται η τριτοβάθμια δικαιοδοσία η οποία όμως να μην εξαντλείται σε συνταγματικά θέματα αλλά να επεκτείνεται και στην πολιτική (αστική), ποινική και διοικητική δικαιοδοσία. Τέλος σημειώνουμε πως απαραίτητες είναι και οι τομές που να καθιστούν την απονομή της δικαιοσύνης ουσιαστική, ταχεία και αποδοτική και να φαίνεται ως τέτοια.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 25 Ιανουαρίου 2019

You may also like