ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση για την έναρξη της συζήτησης της πρότασης νόμου του βουλευτή της ΕΔΕΚ κ. Κωστή Ευσταθίου που αφορά στην προστασία των παραλιών

Εκφράζουμε την ιδιαίτερη ικανοποίησή μας για την έναρξη της συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών της πρόταση νόμου του βουλευτή της ΕΔΕΚ κ. Κωστή Ευσταθίου που τροποποιεί τον «Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο». Η εν λόγω πρόταση νόμου αποσκοπεί σε μια διαβαθμισμένη, σε βαθμό και έκταση, προστασία ορισμένων κατηγοριών παραλιών, αναλόγως των ευαίσθητων χαρακτηριστικών που αυτές παρουσιάζουν.

Από την ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης νόμου (2017) έχουν λάβει χώρα παρεμβάσεις σε ευαίσθητες παραλίες, ώστε να καθίσταται πλέον αναγκαία η άμεση ρύθμιση της προστασίας της παραλίας στη βάση των φυσικών χαρακτηριστικών με ταυτόχρονη ανάληψη ευθύνης από την εκτελεστική εξουσία.

Δεν είναι όλες οι παραλίες προορισμένες για «ανάπτυξη» ή «εκμετάλλευση», όροι οι οποίοι έχουν καταστεί συνώνυμοι, πολλές φορές, με την ασυδοσία, την άναρχη χρήση και εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου στην Κύπρο.

Επομένως, στο βαθμό που τα φυσικά χαρακτηριστικά και το οικοσύστημα επιτάσσουν ιδιαίτερη προστασία συγκεκριμένης ευαίσθητης παραλίας, η πρόταση σκοπεί στην ιδιαίτερη και αυστηρότερη ρύθμιση και τιμωρία των περιπτώσεων παρέμβασης, επέμβασης, αλλοίωσης, επιβάρυνσης και καταστροφής των παραλιών.

Αναμένουμε ότι τα κόμματα θα αντικρίσουν θετικά την πρόταση και θα αγκαλιάσουν κάθε προσπάθεια προστασίας του παράκτιου οικοσυστήματος, αλλά και του περιβάλλοντος γενικότερα, από επιβλαβείς ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 8 Απριλίου 2019

 

You may also like