ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Άμεση προώθηση λύσεων για επιτάχυνση της αυτονόμησης, ανασυγκρότησης, αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης των δημοσίων νοσηλευτηρίων

Ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται να εφαρμοστεί το ΓεΣΥ παραβιάζει, είτε από άγνοια είτε για εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων, τόσο τη νομοθεσία όσο και τη φιλοσοφία του.

Η νομοθεσία παραβιάζεται σε δύο επίπεδα:

1.      Στο ότι δεν υλοποιήθηκε η πρόνοια της νομοθεσίας για τη θετική ολοκλήρωση της αυτονόμησης των νοσοκομείων πριν από την έναρξη εφαρμογής του ΓεΣΥ με αποτέλεσμα σήμερα τα δημόσια νοσηλευτήρια να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης, έλλειψης  εξοπλισμού, αδυναμίας προσφοράς υπηρεσιών με τα συνεπακόλουθά τους, περαιτέρω συμφόρηση των πρώτων βοηθειών αντί αποσυμφόρησή τους.

2.      Το ότι ενώ η νομοθεσία  δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή  να επιλέξει να πάει απευθείας στον ειδικό γιατρό, ο τρόπος με τον οποίο επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί αυτή η πρόνοια στην ουσία εξουδετέρωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή τη δυνατότητα.

Σε ότι αφορά τη φιλοσοφία του ΓεΣΥ αυτή προνοούσε την ελεύθερη επιλογή ιατρού και νοσηλευτηρίου από τον ασθενή γεγονός που επίσης παραβιάζεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ότι εάν ο γιατρός της επιθυμίας του ασθενή συμπληρώσει τους 2.5 χιλιάδες ασθενείς, υποχρεωτικά αναγκάζεται να επιλέξει άλλο γιατρό.

Κατά την άποψη της ΕΔΕΚ χρειάζεται:

1. Άμεσα να προωθηθούν λύσεις για την επιτάχυνση της αυτονόμησης των νοσοκομείων, την ανασυγκρότηση, την αναδιοργάνωση και την αναβάθμιση τους για να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους πριν ενταχθεί η ενδονοσοκομειακή περίθαλψη όπου εκεί θα είναι μεγαλύτερα τα προβλήματα.

2.      Να διασφαλιστεί η δυνατότητα ελεύθερής επιλογής προσωπικού γιατρού και

3.      Να διευκολυνθεί η πρόσβαση στον ειδικό γιατρό για να υπάρξει αποσυμφόρηση των λιστών αναμονής που παρατηρείται  αλλά για να υπάρξει και εξοικονόμηση χρημάτων ώστε να καταστεί το σύστημα οικονομικό και βιώσιμο.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 12 Δεκεμβρίου 2019

You may also like