ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Άμεση επίλυση των προβλημάτων στα δημόσια νοσηλευτήρια ώστε το ΓεΣΥ να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών

Έξι μήνες μετά την έναρξη της εφαρμογής του ΓεΣΥ διαπιστώνεται πως ο δημόσιος τομέας λόγω της υποστελέχωσης και των ελλείψεων σε φάρμακα, εξοπλισμό και αναλώσιμα, εξακολουθεί να έχει σοβαρά προβλήματα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκπληρώσει με επάρκεια τις όποιες ευθύνες έχει αναλάβει. Αντιλαμβανόμαστε πως εάν η κατάσταση δεν διορθωθεί άμεσα όταν πλέον θα ενταχθεί και η ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, ο κίνδυνος πλήρους αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των δημοσίων νοσηλευτηρίων γίνεται ακόμη μεγαλύτερος.

Για την ΕΔΕΚ είναι ξεκάθαρο πως η αιτία των προβλημάτων είναι η μη τήρηση της νομοθεσίας από όλους αυτούς που ανέλαβαν την ευθύνη να εφαρμόσουν το ΓεΣΥ. Η νομοθεσία που ψηφίστηκε προϋπόθετε ότι πριν από την έναρξη εφαρμογής του ΓεΣΥ θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί σε θετικό επίπεδο η διοικητική και οικονομική αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων και όχι να ξεκινήσει η αυτονόμηση με την εφαρμογή του ΓεΣΥ και να ολοκληρωθεί πέντε χρόνια αργότερα.

Όταν όμως η ΕΔΕΚ προειδοποιούσε για όλα αυτά, αναδεικνύοντας την ίδια στιγμή και το σκάνδαλο με το ασυμβίβαστο του Νίκολσον, κάποιοι το μόνο που έκαναν ήταν να στοχοποιούν την ΕΔΕΚ παρά να συντάσσονται μαζί της για την εφαρμογή ενός σωστού ΓεΣΥ.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ θα συνεχίσουμε να ζητάμε την άμεση επίλυση των προβλημάτων, να αναδεικνύουμε τις στρεβλώσεις και να προτείνουμε λύσεις με βασικό γνώμονα την εφαρμογή ενός σωστού ΓεΣΥ που θα εξυπηρετεί τους πολίτες και κύρια αυτούς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να την αποκτήσουν με άλλους τρόπους.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 6 Δεκεμβρίου 2019

You may also like