ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μέτρα και προτάσεις ΕΔΕΚ για καταπολέμηση της υπογεννητικότητας

ΕΔΕΚ ΓΡΟΘΙΑ

Τα στοιχεία της Eurostat τα οποία δείχνουν πως η Κύπρος κατέχει την τρίτη χαμηλότερη θέση σε ποσοστά γονιμότητας στην ΕΕ επιβεβαιώνουν πως η υπογεννητικότητα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα θέματα τα οποία η κυπριακή πολιτεία δια μέσω των συντεταγμένων της οργάνων οφείλει να καταπολεμήσει μέσα από τη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων.

Με αφορμή αυτό, επαναφέρουμε στη δημοσιότητα τις προτάσεις που καταθέσαμε στα αρμόδια όργανα για άμβλυνση του φαινομένου:

  • Επιδότηση απόκτησης τρίτου παιδιού.
  • Επαναξιολόγηση των επιδομάτων για τα τέκνα και τους φοιτητές των πολύτεκνων οικογενειών.
  • Ειδικό επίδομα για τους στρατιώτες που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες.
  • Να εξεταστεί από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εργασίας το ενδεχόμενο σε μεγάλες επιχειρήσεις να λειτουργήσουν τάξεις νηπιαγωγείου και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ώστε τα παιδιά των εργαζομένων γονέων να  μπορούν σε συνθήκες ασφαλούς φύλαξης να τυγχάνουν και της απαραίτητης μόρφωσης και εκπαίδευσης.
  • Αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού του ολοήμερου και θερινού σχολείου.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ αντιμετωπίζουμε την υπογεννητικότητα ως ένα τεράστιο εθνικό θέμα το οποίο επιβάλλεται να λύσουμε άμεσα και αποτελεσματικά με πρακτικές και εφαρμόσιμες προτάσεις που θα βοηθήσουν τις υφιστάμενες οικογένειες πολυτέκνων και ταυτόχρονα θα δώσουν ελκυστικά κίνητρα σε όλες τις υπόλοιπες.

 Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 13 Μαρτίου 2019

You may also like