ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το θέμα της παραμονής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ έχει άμεση σχέση με την συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή και μη εξεύρεση λύσης στο κυπριακό

Το θέμα της παραμονής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ έχει άμεση σχέση με την συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή και μη εξεύρεση λύσης στο κυπριακό, και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Την ίδια στιγμή επαναλαμβάνουμε και επαναφέρουμε στο προσκήνιο την αναγκαιότητα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών να μην διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στις προκλητικές τουρκικές θέσεις και τις θέσεις υποχώρησης της δίκης μας πλευράς, αλλά να φροντίζει για την εφαρμογή του καταστατικού χάρτη, του διεθνούς δικαίου και σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας για την παράνομη και συνεχιζόμενη εισβολή και κατοχή, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, τον επαναπατρισμό των εποίκων και την επιστροφή των προσφύγων σε συνθήκες ασφάλειας στα σπίτια τους.

 

Λευκωσία, 27 Ιουλίου 2018