ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το Σχέδιο Εστία επιβάλλεται να κατατεθεί ξανά αναθεωρημένο και εμφανώς βελτιωμένο ώστε να συμπεριλάβει εκείνες τις ομάδες των συμπατριωτών μας που πραγματικά χρειάζονται στήριξη και προστασία

Εκποιήσεις Ακινήτων

Τα όσα προ ημερών δήλωσε ο Έφορος Κρατικών Ενισχύσεων σε συνδυασμό με τη σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών και τις δηλώσεις της κυρίας Γιωρκάτζη, έχουν οδηγήσει στο να αυξηθούν ακόμα περισσότερο οι ανησυχίες μας για το περιεχόμενο και τις πρόνοιες που η κυβέρνηση έχει συμπεριλάβει στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ.

Πιο συγκεκριμένα, μας ανησυχεί ότι μέσω του Σχεδίου Εστία δεν εξασφαλίζεται η βοήθεια προς όσους πραγματικά χρειάζονται τη στήριξη του κράτους, όπως είναι οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, οι άνεργοι ή αυτοί των οποίων τα εισοδήματα μειώθηκαν δραστικά λόγω της οικονομικής κρίσης. Αντίθετα, όπως και η κυρία Γιωρκάτζη δήλωσε, ενδεχομένως μέσω του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ θα βοηθηθούν αυτοί οι οποίοι δεν πλήγηκαν από την οικονομική κρίση.

Τα πιο πάνω σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο το Σχέδιο Εστία να λειτουργήσει κυρίως για εξυπηρέτηση των συμφερόντων των τραπεζών, η ΕΔΕΚ αποφάσισε να προτείνει το σταύρωμα του σχετικού κονδυλίου στον Προϋπολογισμό ώστε να αναγκαστεί η Εκτελεστική Εξουσία να παρουσιάσει ένα αναθεωρημένο και εμφανώς βελτιωμένο Σχέδιο που να συμπεριλάβει εκείνες τις ομάδες των συμπατριωτών μας που πραγματικά χρειάζονται στήριξη και προστασία.

Τέλος, από πλευράς ΕΔΕΚ ζητήσαμε να κατατεθούν στην Επιτροπή τα στοιχεία που αφορούν τα δάνεια που παραχωρήθηκαν σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και κατά πόσο αυτά είναι μη εξυπηρετούμενα ή παραχωρήθηκαν με ευνοϊκότερους όρους.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 3 Δεκεμβρίου 2018

You may also like