ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Θεματική Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΔΕΚ και η Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας ΕΔΕΚ εγκαινιάζουν τον πρώτο κύκλο σεμιναρίων στελεχών με θέμα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πρόγραμμα:

1η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΡ: Τετ – 25 Απριλίου, ΩΡΑ: 19:00 – 21:00
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΙΔΡΥΜΑ ΛΥΣΣΑΡΙΔΗ (1 Μιαούλη 1080 Άγιοι Ομολογητές Λευκωσία)
ΤΙΤΛΟΣ:  Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΗΜΕΡΑ

 • Η Υφιστάμενη Κατάσταση Στην Κύπρο
  · Ισχυρά Σημεία της Τ.Α. στην Κύπρο
  · Αδυναμίες
  · Ευκαιρίες
  · Απειλές
  · Όραμα και στοχοθεσία της μεταρρύθμισης της Τ.Α στην Κύπρο
  · Τρείς βασικές εναλλακτικές στρατηγικές
  1. Σενάριο βελτίωσης
  2. Σενάριο μετεξέλιξης
  3.  Σενάριο ριζικής αλλαγής – αναδιάρθρωσης

Στην ενότητα αυτή θα καλύψουμε συνοπτικά τις πιο κάτω υποενότητες
· Νομικό πλαίσιο λειτουργίας Δήμων και Κοινοτήτων
· Αριθμός και μεγέθη Δήμων και Κοινοτήτων
· Διαφορές μεταξύ Δήμων και Κοινοτήτων
· Κατακερματισμός των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
· Επαρχιακή Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
· Δευτεροβάθμιο Όργανο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
· Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο
· Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου και το Κοινοτικό Συμβούλιο
· Η σχέση ανάμεσα στους εκλεγμένους τοπικούς άρχοντες και την υπηρεσία
· Αρχές αδειοδότησης της ανάπτυξης-πολεοδομικές αρχές και αρχές έκδοσης αδειών οικοδομής
· Καταρτισμός του Προϋπολογισμού
· Ο ρόλος του Δημοτικού και του Κοινοτικού Συμβούλου
· Εσωτερικός Έλεγχος
· Διαδικασία Πρόσληψης Προσωπικού-Εργατών
· Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
· Πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΡ: Τετ – 30 Μαΐου, ΩΡΑ: 19:00 – 21:00
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΙΔΡΥΜΑ ΛΥΣΣΑΡΙΔΗ (1 Μιαούλη 1080 Άγιοι Ομολογητές Λευκωσία)
ΤΙΤΛΟΣ:  Εισαγωγή συστημάτων ποιότητας σε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης.

3η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΡ: Τετ – 27 Ιουνίου, ΩΡΑ: 19:00 – 21:00
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΙΔΡΥΜΑ ΛΥΣΣΑΡΙΔΗ (1 Μιαούλη 1080 Άγιοι Ομολογητές Λευκωσία)
ΤΙΤΛΟΣ: Πορεία προς την αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

4η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΗΜΕΡ: Τετ – 25 Ιουλ, ΩΡΑ: 19:00 – 21:00
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΙΔΡΥΜΑ ΛΥΣΣΑΡΙΔΗ (1 Μιαούλη 1080 Άγιοι Ομολογητές Λευκωσία)
ΤΙΤΛΟΣ: Πρακτικός Οδηγός για ενεργή συμμετοχή στα κοινά.

 

You may also like