ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Θα έπρεπε η Κυβέρνηση και η Κεντρική Τράπεζα να είχαν διεκδικήσει από πλευράς Ε.Ε. χαλάρωση των κανονισμών τους οποίους επέβαλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΤΟΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ

Σε ότι αφορά τους λόγους που οδήγησαν την Κυβέρνηση στην άρον άρον ιδιωτικοποίηση του Συνεργατισμού και οι οποίοι εκφράζονται στη σημερινή συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», σημειώνουμε πως θα έπρεπε η Κυπριακή Δημοκρατία με τα συντεταγμένα της όργανα (Κυβέρνηση και Κεντρική Τράπεζα) μετά το κούρεμα του 2013, να είχαν διεκδικήσει από πλευράς Ε.Ε. χαλάρωση, τουλάχιστον για μια δεκαετή περίοδο, όσον αφορά την εφαρμογή από το χρηματοπιστωτικό τομέα των κανονισμών τους οποίους επέβαλλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Δεν είναι δυνατό να υπάρχουν ίδιες απαιτήσεις  από τον χρηματοπιστωτικό τομέα μίας χώρας που οδηγήθηκε σε χρεωκοπία λόγω αποφάσεων και άσκησης πίεσης οργάνων της Ε.Ε. με τα αντίστοιχα άλλων χωρών που δεν έτυχαν της ίδια μεταχείρισης.

 

Λευκωσία, 24 Ιουνίου 2018

You may also like