ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στην Κύπρο δεν υπάρχει πολιτική και επαγγελματική ευθιξία αλλά μόνο τάση μεταφοράς ευθυνών σε αυτούς που δεν τους ανήκουν και άσκηση εκβιασμού για συγκάλυψη λαθών και παραλήψεων

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η χθεσινή τοποθέτηση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου συνιστούσε άμεσο εκβιασμό προς τη Βουλή η οποία δεν έχει καμία ευθύνη για την κατάσταση στον Συνεργατισμό. Μάλιστα η Βουλή ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε επαρκή ενημέρωση είτε από την Κεντρική Τράπεζα είτε από το Υπουργείο Οικονομικών για τη συνολική κατάσταση που επικρατούσε στον Συνεργατισμό.

Η Βουλή έρχεται σήμερα ενώπιον προ τετελεσμένων γεγονότων και καλείται να αναλάβει την ευθύνη για την εκ των υστέρων επίλυση ενός προβλήματος.

Προτού η Βουλή τεθεί κάτω από τον συγκεκριμένο εκβιασμό θα έπρεπε η Κεντρική Τράπεζα να απαντήσει:

  • Ποια είναι η ευθύνη της Κεντρικής Τράπεζας ως εποπτικής αρχής για την κατάσταση που επικρατούσε στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα;
  • Ποιες είναι οι παρεμβάσεις που μέχρι σήμερα έκανε για να υπάρξουν διορθώσεις στον τρόπο λειτουργίας του Συνεργατισμού και στο να υπάρχει πρόληψη προτού φτάσουμε σε αυτό το σημείο;
  • Ποια η ενημέρωση που έκανε στα πολιτικά κόμματα ή στη Βουλή για να τα καταστήσει ενήμερα για την όλη κατάσταση;

Εκτιμούμε ότι για την κατάσταση όπως διαμορφώθηκε μετά το 2013 τεράστιες είναι οι ευθύνες και της Κυπριακής Κεντρικής Τράπεζας και θα αναμέναμε από κάποιους τουλάχιστον να είχαν αναλάβει τις δικές τους ευθύνες, αν όχι και να παραιτηθούν, λόγω ακριβώς των ευθυνών που τους βαραίνουν για αυτή την κατάσταση.

Αλλά αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά είναι ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει πολιτική και επαγγελματική ευθιξία αλλά μόνο τάση μεταφοράς ευθυνών σε αυτούς που δεν τους ανήκουν και άσκηση εκβιασμού για συγκάλυψη λαθών και παραλήψεων.

 

Λευκωσία, 29 Ιουνίου 2018

You may also like