ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρόταση της ΕΔΕΚ για ρύθμιση θεμάτων εγγυητών: ισόποση καταβολή και σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης το αντίστοιχο ποσό να το απορροφά η τράπεζα

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΕΔΕΚ

Με αφορμή την κατάθεση προτάσεων στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για τα θέματα που αφορούν τους εγγυητές, επαναφέρουμε την πρόταση της ΕΔΕΚ για ρύθμιση των θεμάτων των εγγυητών, πρόταση την οποία παρόλο που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον Απρίλιο του 2015 την είχε αποδεχθεί κατά την ψήφιση του πλαισίου αφερεγγυότητας, εντούτοις, μέχρι στιγμής, δεν έχει επικυρωθεί.

Η πρόταση προβλέπει πως σε περίπτωση προσφυγής στους εγγυητές, να υπάρχει ισόποση καταβολή του υπολοίπου του δανείου και όχι να επιβαρύνεται ο ένας ή ενδεχομένως κάποιοι από τους εγγυητές. Σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης ενός εκ των εγγυητών, το αντίστοιχο ποσό να απορροφάται από την τράπεζα.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ θα επαναφέρουμε συνεχώς τη συγκεκριμένη πρόταση μέχρι την υλοποίησή της. Θυμίζουμε πως η υιοθέτηση της εν λόγω πρότασης θα συμβάλει ουσιαστικά και στην αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

 

Λευκωσία, 12 Ιουνίου 2018

You may also like