ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρέπει να επιδιωχθεί λύση που να αποκλείει τον οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο παρεμβατικό ρόλο της Τουρκίας

Η πρόσφατη συμπεριφορά της Τουρκίας για την παρεμπόδιση του τρυπανιού της ΕΝΙ να προχωρήσει στις ερευνητικές του δραστηριότητες, επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά την αναξιοπιστία της συγκεκριμένης χώρας και τη μη τήρηση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμφωνιών.

Πραγματικά διερωτόμαστε μετά από τέτοια συμπεριφορά αν υπάρχουν ακόμη πολιτικές δυνάμεις στην Κύπρο οι οποίες:

  • να εμπιστεύονται την Τουρκία και να θεωρούν ότι είναι δυνατό να εφαρμόσει μία συμφωνία για το κυπριακό όταν αυτή θα της δίνει κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο δικαίωμα επέμβασης και, πολύ περισσότερο,
  • να έχουν ψευδαισθήσεις ότι θα μπορούσε να αποσύρει τα στρατεύματά της μετά από τη λύση εάν και εφόσον αυτά παραμείνουν σε οποιοδήποτε αριθμό και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Είναι για αυτό που θα πρέπει με αποφασιστικότητα και αξιοποιώντας τα διαπραγματευτικά όπλα που διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία, να επιδιωχθεί η όποια λύση του κυπριακού για να είναι βιώσιμη και χωρίς εμπλοκές για μελλοντικά προβλήματα, να αποκλείει τον οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο παρεμβατικό ρόλο της Τουρκίας.

 

Λευκωσία, 11 Φεβρουαρίου 2018

You may also like