ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πώς προστατεύουμε τους εγγυητές;

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΓΓΥΗΤΕΣ

Του Μαρίνου Σιζόπουλου,

Προέδρου Κ.Σ. ΕΔΕΚ

Με αφορμή την παράταση τριών ετών που δόθηκε στους εγγυητές από την Ολομέλεια της Βουλής λόγω της επικινδυνότητας να περιέλθουν αρκετοί εξ αυτών σε κατάσταση αφερεγγυότητας, θεωρούμε σημαντικό να επαναφέρουμε στη δημοσιότητα τις δύο προτάσεις που κατατέθηκαν από την ΕΔΕΚ και οι οποίες λειτουργούν προς όφελος τόσο των δανειοληπτών όσο και των εγγυητών.

Θυμίζουμε πως οι πιο κάτω προτάσεις έγιναν αποδεκτές από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας καθώς και από την πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών κομμάτων πριν από την ψήφιση του πλαισίου αφερεγγυότητας τον Απρίλιο του 2015, αλλά δεν έχουν ακόμα προωθηθεί προς έγκριση με ευθύνη όχι της ΕΔΕΚ.

Συγκεκριμένα οι δύο προτάσεις αφορούν την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου και τη ρύθμιση των θεμάτων των εγγυητών:

Σε ότι αφορά το θέμα της ενυπόθηκης αξίας του ακινήτου, ως ΕΔΕΚ είχαμε προτείνει αυτή να είναι ίση με εκείνη την οποία αποδέχθηκαν οι τράπεζες στην αρχική συμφωνία κατά την οποία παραχωρήθηκε το δάνειο.

Θεωρούμε αδιανόητο η αξία να μεταβάλλεται σε βάρος του δανειολήπτη όταν όλες οι υπόλοιπες πρόνοιες του εγγράφου που είναι υπέρ του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος παραμένουν ως είχαν.

Σε ότι αφορά τους εγγυητές, η πρόταση της ΕΔΕΚ προνοούσε σε περίπτωση προσφυγής σε αυτούς, να υπάρχει ισόποση καταβολή του υπολοίπου του δανείου και όχι να επιβαρύνεται ο ένας  ή ενδεχομένως κάποιοι από τους εγγυητές. Σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης ενός εκ των εγγυητών, το αντίστοιχο ποσό να απορροφάται από την τράπεζα.

Θυμίζουμε πως τον Μάρτιο του 2013 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε το κούρεμα να γίνει για 5,8δις. Τελικά, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το κούρεμα ανήλθε στα 9,4δις ή στα 8,9δις κατά το κυπριακό Υπουργείο Οικονομικών, επειδή θεωρήθηκε μηδενική η φερεγγυότητα των εγγυητών.  Συνεπώς, όσοι ήταν εγγυητές σε δάνεια που έγιναν στην Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή θα έπρεπε να είχαν απαλλαγεί των υποχρεώσεών τους. Είναι λοιπόν άδικο αυτοί οι εγγυητές σήμερα να θυματοποιούνται προς όφελος των τραπεζών.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε υπέρ της προστασίας των πολιτών από την ασυδοσία των τραπεζών αλλά και υπέρ της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω συγκεκριμένων και στοχευμένων προτάσεων.

 

Σημειώνουμε πως εάν η κυβέρνηση είχε συγκεκριμένη πολιτική και εργαζόταν για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα προβλήματα των τραπεζών και των εγγυητών θα ήταν πολύ πιο διαχειρίσιμα. Σε κάθε περίπτωση, από τον Μάρτιο όπου έγινε η σύσκεψη αρχηγών για το εν λόγω πρόβλημα, περιμένουμε από την κυβέρνηση να μας δώσει το προσχέδιο των προτάσεών της. Για όσο καθυστερούν να ληφθούν αποφάσεις, αυτό το ζωτικό πρόβλημα της κυπριακής οικονομίας θα μεγαλώνει όλο και περισσότερο.

You may also like