ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παρόλο που η ΕΔΕΚ βρίσκεται στην αντιπολίτευση θα συνεχίσει να λειτουργεί με πνεύμα εποικοδομητικό προς το συμφέρον του λαού και της εθνικής μας υπόθεσης

ΕΔΕΚ ΓΡΟΘΙΑ

Η ΕΔΕΚ εύχεται το νέο Υπουργικό Συμβούλιο να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του έναντι του κυπριακού λαού.

Παρόλο που η ΕΔΕΚ βρίσκεται στην αντιπολίτευση θα συνεχίσει να λειτουργεί με πνεύμα εποικοδομητικό προς το συμφέρον του λαού και της εθνικής μας υπόθεσης.

 

Λευκωσία, 13 Φεβρουαρίου 2018

You may also like