ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παρέμβαση του βουλευτή του Κ.Σ ΕΔΕΚ κ. Κωστή Ευσταθίου στην Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) για το θέμα της ρύθμισης της εξωτερικής χρηματοδότησης του Ισλάμ στην Ευρώπη, ως μέτρο πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης και της ισλαμοφοβίας:

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Υπάρχει άμεση απαίτηση και ανάγκη ελέγχου των δαπανών, ιδίως της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας προς Ισλαμικές και Ισλαμιστικές Οργανώσεις στην Ευρώπη.
Κατ΄αρχήν θα πρέπει η Ευρώπη να είναι ιδιαίτερα προσεκτική με τους σκοπούς και τα συμφέροντα που πιθανόν να ευρίσκονται πίσω από τεράστια ποσά που δαπανώνται από Ισλαμικές Χώρες στην Ευρώπη. Όπως και στις κοινές αξίες που δυστυχώς δεν υπάρχουν μεταξύ της Ευρώπης με χώρες όπως η Σαουδική Αραβία ή και άλλα κράτη.
Απαιτείται αυστηρός έλεγχος και ρύθμιση του φαινομένου της ισλαμικής οικονομικής διείσδυσης στην Ευρώπη της οποίας το μέγεθος και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται, αποδεικνύεται ότι υπηρετεί εθνικά και κρατικά συμφέροντα της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, του Ιράν κ.α  και δεν έχουν σχέση με τη βοήθεια προς τους μουσουλμάνους της Ευρώπης ως ατόμων.
Αυτούσια η παρέμβαση:
“I welcome both excellent Reports. I note that Ms Doris Fiala rightly remarks that some countries are criticized because they are using religion for political purposes and as a means of exerting influence in a foreign country. These states are primarily Turkey, Iran, Saudi Arabia, Qatar, UAE and Kuwait. What is their legitimate interest in funding Islamic institutions or organizations in another country or countries? Does the scale of funds and the obscurity in the way they are allocated comply with the interests of a democratic and equal society that Europe believes in?
I believe there are doubts whether there is such democratic legitimacy. Neither in Turkey’s Diyanet (whose budget exceeds Euro 2 billion annually, and has more than 150,000 government employees) nor Iran’s Islamic College of Advanced Studies in the UK.
Do we really believe that their sole purpose is to execute works about the beliefs, worship and ethics of Islam? Their sheer size precludes this. Do we really think that we share any common values with Saudi Arabia- not because it is an Islamic State but because it is totalitarian, ruthless and undemocratic state for its own people and the people of the neighbouring countries?
Therefore, the answer to the question that arises from the Report is clear: There are serious concerns that foreign funding of Islam does not serve any legitimate goal compatible to the Council of Europe but rather leads to radicalisation and to the dependence of Islamic institutions on foreign governments and interests.
For which legitimate purpose does Saudi Arabia spend 4 billion dollars abroad to promote Wahhabism as mentioned in the report?
The same concerns apply to a certain extent to Qatar’s and Kuwait’s funding.
Dear Colleagues, we live in an area in which we take pride of our values of democracy, human rights and the rule of law. These are our values which have nothing to do with radicalization, fanatism and the export of any radical forms
of any religion. We cannot afford division based on religion or ethnic or racial criteria. That is why we have to be vigilant when controlling foreign funding and must continually ask ourselves what are the legitimate purposes of this foreign funding and what are the potential interests and commitments behind it?
What is at stake in some of our member states that are governed and bound by the fundamental values and principles laid in the European Convention of Human Rights, are attempts by foreign governments to effectively hack our democratic societies by the installation of fear and hate through the exportation of the jihad and a radical expression of political Islam. I should just like to add that, as European societies, we need to combat radicalisation, not by degrading the Muslim faith, but through integration policies, respect for diversity and by investing in the tolerance and the openness of our democratic societies”