ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Όπως αποδεικνύεται από τις καταθέσεις ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για τον Συνεργατισμό οι επιλογές όσον αφορά την κρατικοποίηση του Συνεργατισμού δεν περιλάμβαναν την υιοθέτηση προτάσεων που θα οδηγούσαν στην επιβίωση και ανόρθωσή του αλλά στην κατάρρευση και ιδιωτικοποίησή του

Τα κεντρικά γραφεία της κεντρικής Τράπεζας

 

Η συνέχιση των καταθέσεων ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής που έχει συσταθεί για τον Συνεργατισμό, επιβεβαιώνουν πως εάν είχαν υιοθετηθεί οι προτάσεις που είχε καταθέσει ήδη από το 2013 ο νυν Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, όλα όσα προέκυψαν στον Συνεργατισμό θα είχαν αποτραπεί.

Θυμίζουμε πως η πρόταση του Μαρίνου Σιζόπουλου προνοούσε: το 1,5 δισ. ευρώ αντί να δοθεί για κρατικοποίηση του Συνεργατισμού να δινόταν για να αγοράσει το κράτος αντίστοιχης αξίας μη εξυπηρετούμενα δάνεια (αντιστοιχούσαν τότε σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια αξίας 3-3.5 δισ. ευρώ) τα οποία θα παραχωρούσε στον Οργανισμό Ανάπτυξης Γης να τα διαχειρισθεί με κοινωνικά κριτήρια και κοινωνική ευαισθησία προς όφελος των πολιτών.

Τα έσοδα που θα προέρχονταν από τη διαχείριση θα αξιοποιούνταν για την αγορά πρόσθετων μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις τράπεζες. Αυτό θα είχε τα ακόλουθα θετικά αποτελέσματα:

  • την επιβίωση του Συνεργατισμού κάτω από έναν ισχυρό εποπτικό έλεγχο. Δυστυχώς μετά την κρατικοποίηση του Συνεργατισμού δεν υπήρξε ισχυρός εποπτικός έλεγχος, με ευθύνη της Κεντρικής Τράπεζας,
  • η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα θα είχε απαλλαγεί σε μεγάλο βαθμό από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και έτσι θα χρειαζόταν μικρότερο ποσό για ανακεφαλαιοποίηση,
  • οι πολίτες θα διευκολύνονταν στη διαχείριση των δανείων τους και θα είχαν μεγαλύτερη προστασία από τον κίνδυνο εκποίησης της περιουσίας τους.

Όπως όμως αποδεικνύεται και από τις καταθέσεις οι επιλογές όσον αφορά την κρατικοποίηση του Συνεργατισμού δεν περιλάμβανα την υιοθέτηση προτάσεων που θα οδηγούσαν στην επιβίωση και ανόρθωσή του αλλά στην κατάρρευση και ιδιωτικοποίησή του.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία,  22 Νοεμβρίου 201

You may also like