ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Όλες αυτές οι αψυχολόγητες ενέργειες της Κεντρικής Τράπεζας είναι αποτέλεσμα αφέλειας ή εντάσσονται στο πλαίσιο συγκεκριμένου σχεδίου σκοπιμότητας;

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Δυστυχώς η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου αντί με τις ενέργειες και τις πράξεις της να προστατεύει τον Συνεργατισμό και κυρίως τους καταθέτες, μέσα από αψυχολόγητες ενέργειες και δηλώσεις έχει δημιουργήσει πρόσθετο πρόβλημα, εάν κρίνει κανείς από την χθεσινή εκροή 70 και πλέον εκατομμυρίων από τον Συνεργατισμό αλλά και την τεράστια ψυχολογική πίεση που ασκείται σήμερα στους καταθέτες.

Όλες αυτές οι αψυχολόγητες ενέργειες της Κεντρικής Τράπεζας είναι αποτέλεσμα αφέλειας ή εντάσσονται στο πλαίσιο συγκεκριμένου σχεδίου σκοπιμότητας;

Ακόμα αναμένουμε, για λόγους ευθιξίας, την ανάληψη των ευθυνών που αναλογούν στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου αναφορικά με τον εποπτικό έλεγχο του Συνεργατισμού.

 

Λευκωσία, 30 Ιουνίου 2018

You may also like